Hencida


www.magyartelepulesek.hu

Hencida látképe madártávlatból

Hencida madártávlatból

Hencida Hajdú-Bihar megye DK-i részén, Debrecentől 50 km-re, Berettyóújfalutól 13 km-re fekvő település. Belterülete 1034, míg külterülete 3345 ha nagyságú. Lakóinak száma 1325 fő.


A Berettyó-Kálló köz kistelepülése, a Berettyó jobb partján. 

A berettyó-híd Hencidánál

A Berettyó-híd Hencidánál

Felszínének kialakításában a folyóvíznek meghatározó szerepe volt, erre utal a sok elhagyott egykori folyómeder, morotva-maradvány. A felszíni üledékekben a homok aránya jelentős, a löszös üledékek mozaikosan fordulnak elő. Talajai közül a réti csernozjom talajok és a fiatal öntéstalajok nagy területet foglalnak el. A rossz és bizonytalan lefolyású területeken szikes talajok terjedtek el.

Szikes legelő

Országos védelemre javasolt szikes legelő

Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú terület, az évi középhőmérséklet 10 °C körüli. A csapadék évi mennyisége 550 mm körüli. Természetes növényzetéből a település déli határában elterülő Csere-erdő sziki tölgyes-akácos társulása emelhető ki, amely természetvédelmi terület. A települést érinti az országos kék túra útvonal.
A nagyrészt sziki és mocsári kocsányos tölgy ligeterdőben mezei juharral és magyar kőrissel is találkozhatunk. Tavasztól nyár elejéig sárgán virágzik az ország legnagyobb populációjában előforduló magyar zerge virág. Az erdő ritka lelőhelye a réti kardvirágnak, a tarka gyögyperjének és a kéküstökű csormolyának.  

Csere-erdő

Csere-erdő

 

Megközelíthető: közúton a 42-es számú főútról Beretytyóújfalunál, vagy Biharkeresztesnél leágazó mellékutakról.  Vasútállomása nincs, a legközelebbi megálló Esztár (8 km), a Nagykereki-Debrecen vonalon.