Hermánszeg

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

A régi Hermánszeg

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Befektetési lehetőség

Programok

Rendezvények

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Képtár

Szállás-vendéglátás

A rendszerváltozás előtt a legfőbb munkaadó a településen az 1960-as években létrehozott MgTSz volt. Emellett a családok jövedelmük kiegészítéseként háztáji gazdaságukban jelentős állatállományt tartottak. A szövetkezet azóta megszűnt, a tagok egy része nyugdíjas lett, más részük Fehérgyarmat üzemeiben vállalt munkát. Ezzel egyidejűleg az állatállomány is minimálisra csökkent, mivel a tejcsarnokot mind a faluban, mind Szamossályiban bezárták. Jelenleg haszonállatot csak saját szükségletek kielégítésére tartanak.


Ballagnak a tehenek a legelőre.

Ballagnak a tehenek a legelőre

A legjelentősebb munkáltató az önkormányzat, mely részt vállalt a munkanélküliség kezelésében. A munkanélküliek aránya 42 %, amely közhasznú munkák szervezésekor, illetőleg mezőgazdasági idénymunkák idején 16 %-os szintre csökken. Az önkormányzat 3 fő állandó alkalmazott mellett átlagosan 10-12 fő közhasznú munkást foglalkoztat. A falu termőföldjei igen jó minőségűek, melyeken átlagon felüli terméshozamokat lehet elérni kedvezőtlen időjárási viszonyok között is. Jelentős területen folyik gyümölcstermesztés, elsősorban téli alma. Sajnos a piac elfordulása miatt a hagyományos almafajták ipari feldolgozásra kerülnek. Szerkezetváltásra, a régi ültetvények, újabb, versenyképesebb fajtákra való lecserélésére van szükség.
A szántóföldi növénytermesztés területén főként búzát, kukoricát, napraforgót, triticalet, árpát, zabot vetnek. A gyengébb minőségű földeken kis mértékben szálastakarmányt állítanak elő.
A faluban a Szociális Földprogramot sikerült jelentős mértékben fejleszteni. Szinte mindenfajta mezőgazdasági munkát és szállítást el tudnak a lakosok részére végezni 3 db új erőgéppel és a rendelkezésre álló munkaeszközökkel. A Szociális Földprogram telephelyeként az önkormányzat a faluban lévő konzervüzem épületét vásárolta meg és újította fel. A mezőgazdasági szolgáltató tevékenységre a mezőgazdasági kistermelők részéről mutatkozik igény.

A községben jól működik a falugondnoki szolgálat és a házigondozó szolgálat is. A falugondnoki szolgálat egy Mitsubishi haszonjárművel szállítja az óvodás- és iskolás gyermekeket a szomszédos Szamossályi oktatási intézményeibe.
A szociálisan rászorulók részére házhoz szállítja az ebédet Szamossályi Idősek Klubjának konyhájáról, kiváltják, házhoz viszik a gyógyszereket, bevásárolnak, ügyet intéznek.
Infrastrukturális helyzet: Hermánszeg minden utcája szilárd burkolatú, a járdafelújítás és a belvízelvezető árkok kiépítése, felújítása folyamatos. Vezetékes gázzal fűtenek a legtöbb házban, a gázcsonkok minden telekhez ki vannak építve. A közvilágítást 2002. év végén energiatakarékos égőkre cserélték, jól megvilágított az egész település. Az ivóvíz jó minőségű. Vezetékes telefonnal a lakások 80 %-a rendelkezik. Nyilvános telefon a Polgármesteri Hivatal előtt áll. A Művelődési Házban számítógépek, internetes hozzáférés, fax, fénymásológép szolgálják a lakosságot. A hulladékszállítás heti rendszerességgel megoldott.2003. évi aratóverseny képekben

  Még talpon van a learatandó búza java.

A learatandó búza java még talpon van


Kévekészítés. A képen gereblyével szedik kötegbe a learatott búzát. A kupacokba hordott kévék előtt pihen egy kicsit az arató csoport.
Kévekészítés Kis pihenés a nagy melegben

A kévék összegyüjtése kupacokba. Áldomást iszik az aratók egy csoportja.
A kévéket összehordják kupacokba Áldomás

Az aratás befejeztével elégedetten szemlélődik a csoport a laratott búzaföldön.

Az aratás végén elégedetten szemlélődik az aratók egy csoportja


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Önkormányzat

Önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

Közbeszerzési dokumentumok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

HURO/0802/059_AF az.számú projekt

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

VÁLASZTÁS - 2014

Hermánszeg Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés