Nagymizdó

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

Látnivalók

A falu gazdasági helyzete

Programok

Rendezvények

Alapítvány

Civil szervezet
A település ősidők óta lakott. A falu melletti várdombon őskori leletekre, határában neolitikus cserepekre és kőeszközökre is rábukkantak. A Mizdó név a méz szóból származik, azaz mézadó hely. A falu lakói fejedelmi, királyi szolgálatban álló mézadók voltak. Első okleveles említése is ezzel kapcsolatos, mégpedig IV. Kun László király 1277-ben István napján járt a faluban és akkor rendelkezett arról, hogy a falu udvari mézadó hely legyen.
 
1441-ben I. Ulászló király a Gersei Petőknek adományozta a települést. 1423-1450 között Bokodi András fia és felesége, valamint Mezőlaki Zámbó Márton fia és lánya birtokolta. 1468-tól Nádasdi Gáspár fia, majd 1495-1513 között egy bizonyos Thyed Imre lánya Rusin asszony birtokolta. 1526-tól a „zarvaskendi” Sibrik család is zálogbirtokos volt a település egyes részein. Egy 1549-es összeírás szerint „ Myzdo csak pusztatelkekből áll”, valószínűleg az 1529-es oszmán-török kőszegi ostrom miatti pusztítás (tűzvész) miatt. 1600-ban a Vas vármegyei közgyűlés a Körmendre vezényelt katonák elszállásolására is kijelölte a települést. 1690-es összeírás: „Mizdo falu itt fekszik Körmend mellett a hegyen, melynek oldalát a Rába folyó egy puskalövéssel eléri”, ekkor 13 telkes jobbágy és 7 zsellér élt itt. A győri katolikus püspökség 1733-as összeírásában is szerepel Nagy-Mizdo, melytől kezdve a szarvaskendi egyházi anyakönyvekben találhatók a lakosok adatai. Már jóval 1848 előtt a faluban létezett a Festeticsek birtokában is majorság.
A római katolikus templom 1886-ban Szent Anna tiszteletére épült.
1926-ban a szarvaskendi körjegyzőséghez tartozott, 1950-től önálló tanáccsal, majd 1968-tól közös tanáccsal működött. Napjainkban önálló önkormányzati vezetéssel a szarvaskendi körjegyzőséghez tartozik.Témaelválasztó ikon


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Közérdekű tájékoztatás

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Nagymizdó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés