Perőcsény

Köszöntő

A falu fekvése, termélszeti adottságai

A falu története

Látnivalók a faluban és környékén

Népesség

Perőcsényi hagyományok

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Programok

Rendezvények

Szállás-vendéglátás

Vállalkozások

Perőcsény ma Pest megyében az 500 lakosságszám alatti településekhez tartozik, lakosainak száma jelenleg 387 fő. A település lélekszámáról 1870 óta vannak adataink, így tudjuk, hogy a falu azóta, egészen az 1950-es évekig, tartotta a nagyjából 1200 fő körüli létszámot.
1949-ben még 1238-an lakták, de a 20. század második felében erőteljes csökkenés következett. A gyorsuló ütemű népességcsökkenés 1990-ig tartott. A legutóbbi évtizedben az állandó lakosság fogyása – kisebb mértékben ugyan – de tovább folytatódott, de az addigiakhoz képest jelentősen lelassult. Perőcsényben ugyanakkor ma is nagy mértékű az elvándorlás, ennek fő oka a munkalehetőség hiánya.

Vallási homogenitása egyedülálló. A reformáció korától kezdve református község, az ellenreformáció idejében is megőrizte református hitét. Perőcsény a falubeliek szavait idézve ma is „szín református község”, és és mint ilyen, egyedülálló a vidéken. A legközelebbi hasonló helyzetű község Szokolya, ami légvonalban ugyan nincsen messze, de a két falu közé ékelődik hazánk második legmagasabb hegysége, a Börzsöny. „A perőcsényi őslakosok mind reformátusok, ha van katolikus, az csak betelepülő lehet”. Mindezt a 2001-es népszámlálás adatai is alátámasztják: az állandó lakosok 80%-a vallotta magát református vallásúnak, 14% a katolikusok aránya, a többi vallás aránya elhanyagolható.
A Perőcsényben élő őslakosok és betelepülők mellett igen jelentős az „üdülők” aránya. Ők azok a nem állandó perőcsényi lakosok, akik hétvégéket vagy üdülési szezonokat töltenek itt, kikapcsolódni, pihenni járnak a faluba. Közöttük is megemlítendő a holland nemzetiségűek csoportja, kb. 15 holland család vásárolt itt ingatlant az utóbbi időben.


Témaelválasztó ikon


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Körjegyzőség Hivatala, Önkormányzat

Önkormányzat intézményei

NÉPSZÁMLÁLÁS - 2011

Önkormányzat közzétételei

Testületi ülések meghívói

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Önkormányzat rendeletei

Perőcsény Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés