Petőfibányawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A település fekvése, természeti adottságai

A település története

Petőfibánya község címere

Petőfibánya Község Díszpolgárainak Névkönyve

Ursitz József versei

A település gazdasági helyzete

PKTK Alapítvány

Mi újság Petőfibányán?

Rendezvények

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése

Tisztségviselők juttatásai

Közbeszerzési terv - 2011.

Pályázatok önkormányzati álláshelyekrePÁLYÁZATI_KIÍRÁS

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Ügymenetek, eljárási útmutatók-1

Ügymenetek, eljárási útmutatók-2

Nyomtatványok

TÁMOP-3.1.4/08/2.

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0126Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága elnökének 
értesítése
Tájékoztató a hobbikertek árammal történő ellátásáról

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségről Tájékoztató a szerződés teljesítésérőlKéményseprő- ipari közszolgáltatás kötelező igénybevétele
TÁJÉKOZTATÓ a Művelődési Házzal kapcsolatos eredményről a KÉ-ben 
A "Művelődési Ház teljes tetőszerkezetének felújítása, épületben nyílászáró csere, csatornaszerkezet felújítása; dísznövények ültetése" elnevezésű közbeszerzési eljárásban a "Tájékoztató az eljárás eredményéről" elnevezésű hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben megjelent:
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/106
Közzététel dátuma: 2010/09/08
T i s z t e l t 
p e t ő f i b á n y a i  L a k o s o k,  V á l l a l k o z ó k !

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatala ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak a lakosoknak és vállalkozóknak, akik a 2010. évi májusi esőzések következtében a Zagyva folyón lezúduló nagy mennyiségű esőtől kialakuló árvízhelyzetben az árvízi védekezésben közreműködtek, segítettek!

A térséget sújtó árvíz elleni küzdelemben részt vevők kiváló teljesítményt nyújtottak. Állóképességből, emberségből és segítőkészségből tettek tanúbizonyságot.
Embert próbáló feladat volt medrében tartani a vizet!
Az önként részt vevők áldozatkész munkájukkal megelőztéka még súlyosabb károk kialakulását, a még nagyobb veszteségeket.

Helytállásukért mindannyian hálásak vagyunk. Teljesítményüket elismerés illeti!

Köszönet mindenkinek, aki az árvízi védekezésben közreműködött és önzetlenül segített!

Köszönettel:
Petőfibánya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatala
Árok tisztítására felhívás
PARLAGFŰ


Művelődési Ház felújítása
(kivitelezői szerződés)
 
A "Művelődési Ház teljes tetőszerkezetének felújítása, épületben nyílászáró csere, csatornaszerkezet felújítása; dísznövények ültetése" elnevezésű közbeszerzési eljárásban Petőfibánya Önkormányzat ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/40

Közzététel dátuma: 2010/04/09

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSAPETŐFIBÁNYÁN AZ IPARI PARKBAN

14 ha 6994nm TELEKINGATLAN
RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON
ELADÓ

Tel.: +36 30 9324 453, +36 1 250 1782
mail:
Hatvan város jegyzőjének közfelhívása
A környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltető köteles – a 10. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól.

A rendelet hatálybalépésekor működő üzemi vagy szabadidős zajforrások, melyek hatásterületén olyan zajtól védendő épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket, illetve zajkibocsátási határértékkel rendelkező olyan üzemi és szabadidős zajforrások esetén, ahol a védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el, a 10. § (1) bekezdésben foglalt zajkibocsátási határérték iránti kérelmet 2009. január 1. napjáig kellett benyújtani az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz.

A rendelet hatálya nem terjed ki többek között a közterületi rendezvényekre, a munkahelyi zaj- és rezgéshatásokra, a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre.

A zaj és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a kistérség székhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyakorolja az alábbi esetekben:
a)
- épületek építése,
- egyéb építmények építése,
- speciális szaképítés,
- gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
- nagykereskedelem,
- kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár),
- szálláshely szolgáltatás,
- vendéglátás,
- reklám, piackutatás,
- építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés,
- alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység,
- sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység,
b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére   vonatkozó ügyekben, valamint
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben,

ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az a) szerinti tevékenységeknél.
A vállalkozások a fenti kötelezettségnek akként tehetnek eleget, hogy az erre a célra szolgáló adatlapon (melléklet, de letölthető Hatvan Város Önkormányzata honlapjáról is) bejelentik tevékenységüket és vállalkozásuk adatait.

Felhívom a figyelmet arra, hogy azon vállalkozások, amelyek a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásbejelentési kötelezettségüket nem teljesítik, bírsággal sújthatóak.

KÉRELEM nyomtatvány  
 

Hirdetmények az orvosi rendelők és az általános iskola akadálymentesítéséről

weboldal készítésPetőfibánya Község Önkormányzatának hivatalos honlapja