Petőfibányawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A település fekvése, természeti adottságai

A település története

Petőfibánya község címere

Petőfibánya Község Díszpolgárainak Névkönyve

Ursitz József versei

A település gazdasági helyzete

PKTK Alapítvány

Mi újság Petőfibányán?

Rendezvények

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése

Tisztségviselők juttatásai

Közbeszerzési terv - 2011.

Pályázatok önkormányzati álláshelyekrePÁLYÁZATI_KIÍRÁS

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Ügymenetek, eljárási útmutatók-1

Ügymenetek, eljárási útmutatók-2

Nyomtatványok

TÁMOP-3.1.4/08/2.

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0126
K i v o n a t

Petőfibánya Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2011. július 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

185/2011.(VII.19.) Képviselő-testületi határozat

 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 355/A13 helyrajzi számú természetben Petőfibánya Sport u. 5. I/13 szám alatt fekvő 40 m2 alapterületű lakás és az alapító okirat szerint hozzátartozó 68/1000 eszmei hányadrész piaci alapon történő értékesítése céljából nyílt, pályázati formában megtartott versenytárgyalást hirdet a jelen határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

 

Az ingatlan minimális vételára 2.900.000,-Ft.

 

A pályázati eljárás során szükséges döntések meghozatalára a Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot.

 

Eredményes pályázat esetére a Képviselő-testület felhatalmazza Petőfibánya Község Polgármesterét az ingatlan adásvételéről szóló szerződés aláírására.

 

Határidő: 2011. augusztus 01. (meghirdetésére)

Felelős: Petőfibánya Község Polgármestere a Jegyző útján.

 

 

 

K.m.f.


   Juhászné Barkóczy Éva sk.                                        Dr. Gyirán Viktor s

    polgármester                                                               jegyző

 

Versenytárgyalási (pályázati) kiírás

weboldal készítésPetőfibánya Község Önkormányzatának hivatalos honlapja