Petőfibányawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A település fekvése, természeti adottságai

A település története

Petőfibánya község címere

Petőfibánya Község Díszpolgárainak Névkönyve

Ursitz József versei

A település gazdasági helyzete

PKTK Alapítvány

Mi újság Petőfibányán?

Rendezvények

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése

Tisztségviselők juttatásai

Közbeszerzési terv - 2011.

Pályázatok önkormányzati álláshelyekrePÁLYÁZATI_KIÍRÁS

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Ügymenetek, eljárási útmutatók-1

Ügymenetek, eljárási útmutatók-2

Nyomtatványok

TÁMOP-3.1.4/08/2.

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0126

  

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő testületének rendeletei

16/2011.(VII.20.) rendelete - A lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

15/2011.(VI.23.) rendelete - A piactartás szabályairól

14/2011.(IV.21.) rendelete - „Petőfibánya Község Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről

13/2011.(IV.21.) rendelete - A 2010. évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztásáról

12/2011.(IV .21.) rendelete - A 2010. évi költségvetési gazdálkodásról

8/2011.(II.16.) rendelete - Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

6/2011.(II.16.) rendelete - A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

4/2011.(II.16.) rendelete - Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről

3/2011.(II.16.) rendelete - Az Önkormányzat fizikai alkalmazottait, illetve önkormányzati intézmények közalkalmazottait megillető munkaruha-juttatásokról

2/2011.(II.16.) rendelete - Az állattartásról

 1/2011.(II.16.) rendelete - A szociális ellátások szabályozásáról

25/2010.(XII. 16.) rendelete - Az Önkormányzat által kiadott időközi lapban történő hirdetés ár- és díjtételeinek meghatározásáról


24/2010.(XII.16.) rendelete - Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjak megállapításáról

23/2010.(XII. 16.) rendelete - A házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról

21/2010.(XII. 16.) rendelete - A 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

20/2010.(XII.16.) rendelete  - A települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítás és ártalommentes elhelyezése  közszolgáltatás díjának megállapítása 2011. évre

19/2010. (XI.11.) sz. rend. - A helyi adókról

18/2010.(XI.11.) sz. rend. - A  2010. évi költségvetés módosítására

17/2010.(X.14.)sz. rend. - Az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről, valamint a költségtérítésekről szóló 25/2003. (XI. 27.) rendelet módosításáról

14/2010.(VIII.26.) sz. rend. - a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (II.11.) rendelete módosítására

13/210.(VI.24.) sz. rend. - A szociális ellátások szabályozásáról szóló 22/2008.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

12/2010.(IV.15.) sz. rend. - Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására

11/2010.(IV.15.) sz. rend. - az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására
 
10/2010.(IV.15.) sz. rend. - a 2009.évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztásáról   

9/2010.(IV.15.) sz. rend. - a 2009. évi költségvetési gazdálkodásról

8/2010.(III.17.) sz. rend. - A 2010. évi költségvetés módosítására

6/2010. (II.11.) sz. rend. - A nem szociális alapú helyi támogatások szabályozásáról szóló 14/2008.(IV.09.) önkormányzati rendelet módosítására

5/2010. (II.11.) sz. rend. - Az állattartásról

4/2010. (II. 11.)  sz. rend. - Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

 

19/2009.(XI.26.) sz. rend. - A szociális ellátások szabályozásáról szóló 22/2008.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

18/2009.(XI.26.) sz. rend. - Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

15/2009.(XI.26.) sz.rend. - A  2009. évi költségvetés módosítására

14/2009.(VIII.27.) sz.rend. - Önkormányzati rendelet a  2009. évi költségvetés módosítására

13/2009.(VI.25.) sz. rendelete - A település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról

12/2009.(V.28.) sz. rendelete - 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 11.) rendelete módosítására

11/2009.(V.28.) sz. rendelete - A közterület használatáról

10/2009.(IV.09.) sz. rendelete - A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

9/2009.(IV.09.) sz. rendelete - A szociális ellátások szabályozásáról szóló 22/2008.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

8/2009.(IV.09.) sz. rendelete - Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

7/2009.(IV.09.) sz. rendelete - A 2008.évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztásáról

6/2009.(IV.09.) sz. rendelete - A 2008. évi költségvetési gazdálkodásról

5/2009.(IV.09.) sz. rendelete - Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására

4/2009.(II.12.) sz. rendelete - Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
1. sz. mell.     2. sz. mell.    3. sz. mell.     4. sz. mell.
5. sz. mell.   6. sz. mell.    7. sz. mell.     8. sz. mell.
9. sz. mell.    10. sz. mell.    11. sz. mell.

3/2009.(II.12.) sz. rendelete - A 2009. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes díjak emelésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására 

2/2009.(II.12.) sz. rend. - A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 17/2007.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

25/2008.(XI.27.) sz. rendelete - Petőfibánya község orvosi körzeteinek megállapításáról

24/2008.(XI.27.) sz. rendelete - Az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2009. évi szabályairól

23/2008.(XI.27.) sz. rendelete - A nem szociális alapú helyi támogatások szabályozásáról szóló 14/2008.(IV.09.) önkormányzati rendelet módosítására

22/2008.(XI.27.) sz. rendelete - A szociális ellátások szabályozásáról

20/2008.(XI.27.) sz. rendelete - Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjak megállapításáról

19/2008.(XI.27.) sz. rendelete - A  2008. évi költségvetés módosítására

18/2008(VIII.28.) sz. rendelete - A 2008. évi költségvetés módosítására

17/2008.(VII.24.) sz. rendelete - A 2008. évi költségvetés módosítására 

15/2008.(IV.09.) sz. rendelete -  Az  Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.13.) rendelete módosítására

14/2008 (IV.09.) rendelete a nem szociális alapú helyi támogatások szabályozásáról

13/2008.(IV.09.) sz. rendelete - A szociális ellátások szabályozásáról szóló 13/2006.(VIII.11.) önkormányzati rendelet módosítására

12/2008.(IV.09.) sz. rendelete - A 2008. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes díjak emelésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

11/2008.(IV.10.) sz. rendelete - A 2007. évi költségvetési gazdálkodásról

10/2008.(IV.10.) sz. rendelete - A 2007.évi gazdálkodás pénzmaradvány felosztásáról

9/2008.(IV.09.) sz. rendelete -  Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

8/2008.(IV.10.) sz. rendelete - A 2007. évi költségvetés módosítására

6/2008.(II.14.) sz. rendelete - A 2008. évi szilárd települési hulladékgyűjtési, elszállítási és kezelési közszolgáltatási díjak megállapítására, valamint a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 18/2003.(XI. 5.) rendelet módosítására hozott 27/2007.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

5/2008.(II.14.) sz. rendelete - Az állattartásról szóló 12/2004.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására

4/2008.(II.13.) sz. rendelete - Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 


2/2008.(II.14.) sz.rendelete - A szociális ellátások szabályozásáról szóló 13/2006.(VIII.11.) önkormányzati rendelet módosítására

1/2008.(II.14.) rendelete - A 2008. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes díjak emelésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

27/2007.(XI.29.) önkormányzati rendelet a 2008. évi szilárd települési hulladékgyűjtési, elszállítási és kezelési közszolgáltatási díjak megállapítására

8/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 13/2006.(VIII.11.) önkormányzati rendelet a módosítására alkotott 3/2007.(II.15.), a 22/2007.(VIII.30.)és a 29/2007.(XI.29.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben  

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások béréről szóló 6/2006.(III.29.) önkormányzati rendelet a módosítására alkotott 2/2007.(II.15.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 17/2005. ( X.26.) sz. rendelet

14/2005.(IX.20.) sz. rendelete - Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról 

22/2004.(X. 7) sz. rendelete - A  a helyi hulladékgazdálkodási tervről

19/2004.(VIII.26.) sz. rendelete - A talajterhelési díjról (egységes szerkezetben)

Az állattartásról szóló 12/2004.(IV.8.) önkormányzati rendelet a módosítására kiadott 13/2005.(IX.1.) rendelettel egységes szerkezetben

25/2003.(XI. 27.) sz. rendelete - Az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről, valamint a költségtérítésekről

24/2003.(XI. 27.) sz. rendelete - Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

22/2003.(XI.27) sz. rendelete - A fák, cserjék telepítésével kapcsolatos feladatokról

1/2002.(I.31.) sz.  rendelete - A helyi közművelődési feladatokról

26/2001.(XI.30.) sz. rendelete - A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

11/2001.(III.30) sz. rendelete - A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

15/1997.(X.9.) sz. rendelete - A helyi címer és zászló alapításáról és használatáról (Egységes szerkezetben)


5/1994.(I.25.) sz. rendelete - Az önkormányzati tulajdonban lévő víz, csatorna és szennyvíz ellátás biztosítását szolgáló közüzemi vagyon részvénytársaságba viteléről  (Egységes szerkezetben)

 

 

  


weboldal készítésPetőfibánya Község Önkormányzatának hivatalos honlapja