Petőfibányawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A település fekvése, természeti adottságai

A település története

Petőfibánya község címere

Petőfibánya Község Díszpolgárainak Névkönyve

Ursitz József versei

A település gazdasági helyzete

PKTK Alapítvány

Mi újság Petőfibányán?

Rendezvények

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése

Tisztségviselők juttatásai

Közbeszerzési terv - 2011.

Pályázatok önkormányzati álláshelyekrePÁLYÁZATI_KIÍRÁS

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Ügymenetek, eljárási útmutatók-1

Ügymenetek, eljárási útmutatók-2

Nyomtatványok

TÁMOP-3.1.4/08/2.

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0126

URSITZ JÓZSEF
(petőfibányai Kossuth-díjas bányamérnök versei)
 
A homok út
Pernyepusztai fák
A homokon jöttem felelt a kérdezett.
Aki Hatvan felől, Apcra igyekezett.
Az eleje ott van eme homok útnak.
Hol Hatvan felől Lőrincibe jutnak.
Nem látták értelmét abban az időben.
Hogy egy tanyának fő útvonala legyen.

Nincsen burkolata, műtárgy se, nincs rajta…
Így hát országútnak volt egy kis szakasza,
Akinek sürgős volt, ez utat használta.
Jókora kerülő esett ki útjából.
serébe szép képet látott a tanyából.

Szép volt már akkor is, mikor még puszta volt.
Megérdemelte, hogy nagyobb rangot kapott.
Modern bányatelep épült a helyére.
Városias lett a volt tanyának képe.
Emeletes házak, rendezett utcákkal.
Szép magánlakások, takaros portákkal.

Nem erről akarok én most itt beszélni.
Homokút mentéből szeretnék idézni.
Az út ma is megvan, úgy ahogy azt hagyták.
Pedig a harckocsik sokszor megtaposták.
Hatvan felől jövet, előbb a németek,
Majd az üldözőik a szovjet hadsereg.

Ettől még korábban, mondhatnánk, hogy régen,
Igazi agrártáj volt e szép vidéken.
A földbirtokokat, mezsgyék határolták.
Az adottságokat jól ki is használták,
Kastélyok, kúriák- gazdag úri porták
Szomszédos lakókat, ma is gazdagítják.

Pernyepuszta csak egy darabja volt annak,
Amit a földesúr mondott magáénak.
Mivel a homok-út ezzel kapcsolatos,
Részletesebb képet, e helyről alkotok.
Hosszába szelte a homok-út a tanyát,
A felvidékiek egy része erre járt.

Hogy forgalmas út volt, az is bizonyítja,
Az út mellett Pernyén, volt egy régi csárda.
Vélhetőn a csárda, híres is lehetett,
Fölötte a lejtőn, szőlőtábla díszlett.
Szőlőtábla fölött, hegyoldalba vájva,
Két hatalmas pince, bortárolására.

Volt egy téglagyár, meg három nagy kőfejtő,
Hatvan felől jövet a zsidótemető.
Mellette állott a tanyai iskola,
Alóla a szél, a homokot elhordta.
Mezei kisvasút futott a réten át,
Ezen szállították a követ, a téglát.

A hegy lankájára települt a tanya,
Cselédházak mellett az istállók sora.
Volt vízvezeték és villamos hálózat.
Gőzeke szántotta, mag alá az ugart.
Bekötő kövesút Selypről a tanyára,
Vasból építettek hidat a Zagyvára.

A homok-út tovább haladva Apc fele,
Szőlő alatt, melynek ,,Valér” volt a neve.
Utak a szőlőben, gyümölcsfáknak sora,
A mintagazdaság, iskolapéldája.
Egy kis temető, a szőlőnek sarkában,
Elfáradt cselédek itt térnek nyugvásra.

Innen már elhagyja Pernyét a homok-út,
Apcról kikövezve, műútként továbbfut.
Petőfibányán, mert ez lett a tanyából.
Egy darab főút lett, a régi homokból.
A sok gépjármű, mely mostanában szalad,
Szükségessé tette a portalan utat.

A homok-út megvan, nincs forgalom rajta,
Régi nyomvonalán se tanya, se bánya.
Be kellett zárni a korszerű altárót,
A termelményére nem leltek fogyasztót,
A telep lakóit a remény még tartja,
A vidéknek kincsét lesz, ki hasznosítja.
Ezek idézik még a volt Pernyepusztát
A régi világból visszamaradt vén fák.
A sudár jegenyék utat szegélyeztek,
Melyen közlekedtek az ökrösszekerek.
Ezen szállítottak cukorrépát, búzát,
Homokfutójával itt járt az uraság.
Ezen költözködtek régen a cselédek,
Hogyha Szentgyörgy napkor új helyet cseréltek.
Csak a nyoma maradt meg a régi útnak,
Ezen ma a gépek tömegei futnak.
Az a néhány nyárfa állja régi helyét,
De új szelek szárnya csapkodja levelét.

Az új iskolánál vén diófák állnak,
Ott őrzik emlékét a letűnt világnak.
Szőlőskert díszei voltak régen e fák,
De a társaikat sorban kiírtották.
A volt szőlőskertben utakat fektettek,
Utak mellett modern házakat emeltek.
Emeletes házak díszei a hegynek,
Lakói többsége más vidékről jöttek.
Bányát nyitottak a pusztának közepén,
Így lett modern telep a szőlőskert helyén.
Öreg cseresznyefák, rajtuk gyereksereg,
Ide szabadon csak a rigók jöhettek.

Szőlőskert volt régen a Sportpark helyén is,
Ennek emlékét is vén gyümölcsfák őrzik.
A régi út mentén cseresznyefák állnak,
Katonás sorrendben díszítik a tájat.
A szőlőskert fölött voltak rég a pincék,
Ezekben érlelték nemes szőlők levét.
Azt az utat, mely a pincékhez vezetett,
Két oldalról őszi-gyümölcsös övezett.
A pincék megvannak még, a fák is állnak,
Emlékét őrizve az úri világnak.
Most a szőlők helyén sportpályák és klubok,
Sok pihenni vágyó lepi el a parkot.

A kultúrház mellett egy szép akácfa áll,
Legfájóbb emlékét e fa őrzi talán.
Fiatal fa volt, még amikor itt éltek
Az új fürdő helyén a régi cselédek.
Játszóhelye volt ez a kisgyerekeknek,
Árnyékos pihenő az idősebbeknek.
Gyakran szállt a sóhaj innen a magasba,
Reménykedve, hogy majd valaki meghallja.
A sóhaj nem jutott az égbe föl soha,
Talán mert megfogta az akácfa lombja.
Máshol figyeltek fel a sóhajtásokra,
S hoztak vigasztalást a nagy bánatokra.

Egy fa van még, melyről meg kell emlékezni,
Éppúgy, mint a többi, ez is megérdemli.
Terebélyes hársfa, ma is pompás látvány,
Emeletes házak közelében állván.
Egy cselédház állott régente alatta,
Szomszédságában meg egy hosszú kutrica.
A fa hasznára van még most is a tájnak,
Pihenő autók alatta tanyáznak.
Ha egyszer e vén fa meg tudna szólalni,
Sok érdekes dolgot lehetne hallani.
Elmondaná, hogy volt, és hogy hogyan éltek,
A Schlossberger bárók és hogy a cselédek.

Nem hiányzott semmije az uraságnak,
Pincéje, padlása tele volt házának.
Földjét, állatait szolgái gondozták,
Jó kövérre tömték a gazda bukszáját.
Akik megtermelték a földi javakat,
Ők csak annyit kaptak, hogy éhen nem haltak.
Ezért dolgozhattak hajnaltól napestig,
Hogy el ne veszítsék az urak kegyeit.

Látta vergődését a volt uraságnak,
Pirosló hajnalát születő világnak.
Hallotta kopogni a német csizmákat,
Látta kirabolni istállót, kamrákat.
Harcoló hősöket, elfutó gyávákat,
Szabadságot hozó szovjet katonákat.
Élő tanúja volt annak az esetnek,
Ahogy a pusztából Petőfibánya lett.
Pernyepuszta nincs már, de a vén fák állnak,
Kíméljük meg, mert hisz már hozzánk tartoznak.

  

 

 

weboldal készítésPetőfibánya Község Önkormányzatának hivatalos honlapja