Sajólászlófalvawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

Köszöntő

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

A falu híres szülöttje

Látnivalók

A falu gazdasági helyzete

Közintézmények

Alapítványok

Egyház

Ez történt...

Programok

Rendezvények

Térkép

Sajólászlófalva Község Önkormányzata

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

PÁLYÁZAT

Közérdekű hirdetések

BURSA -Tájékoztató

Önkormányzati hírek

KÖZBESZERZÉS

Nyilvántartások

Tisztségviselők juttatásainak nyilvánosságra hozása

Tájékoztatás a menetrendekről

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSRE!

KÖZLEMÉNY - környezeti hatásvizsgálati eljárásról

A falu rendezési terve

Letölthető nyomtatványok

Varbói KÖZÖS Önkormányzati Hivatal

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Önkormányzat rendeletei


Pöttyös Panna Óvodásokért Alapítvány
3773, Sajólászlófalva, Vörösmarty út 19/a.

Az alapítók neve:

• Rácz Károlyné 3773 Sajólászlófalva, Kossuth út 8.
• Lukács Béla 3773 Sajólászlófalva, Petőfi út 31.

Az alapítvány létrejötte: 2005. január 31.

• Az alapítvány kezelő szerve az alapítók által létrehozott 3 tagú Kuratórium,melynek tagjait,
határozatlan időre az alapítók kérik fel.
A kuratórium tagjai:

- Borosné Dobroviczky Erika 3770 Sajószentpéter, Hunyadi út 8. elnök
- Tardi Józsefné 3773 Sajólászlófalva, Petőfi út 43. tag
- Rácz Károly 3773 Sajólászlófalva, Kossuth út 8. tag

Az alapítvány célja:

• hagyományőrzés
• környezetvédelem, természetvédelemre nevelés
• művészetre nevelés
• keresztény életre, hit és erkölcsös életre nevelés
• egészséges életmódra nevelés
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 
Adószám: 18447477-1-05
Számlaszám: 11734200-20014294
 


 „Egressy Gábor” Sajólászlófalva község Fejlesztéséért Közalapítvány
3773, Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15.

Kuratórium vezetője: Soós Mária

Alapító: Sajólászlófalva Község Önkormányzata, mely támogatja községünk hagyományainak ápolását, a lakosság egészséges életmódra nevelését, kulturális és szabadidős programjainak szervezését.

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Közalapítvány közhasznú szervezetként működik, működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

A közalapítvány célja: a község kulturális és sport életének fellendítése, meglévő értékeink, környezetünk védelme, szépítése. A település építészeti és művészeti értékeinek megismerése a tágabb környezettel.

Hagyományok ápolása céljából szeretnénk létrehozni egy faluházat, ahol helyet kapna településünk múltja.

Támaszkodik a Közalapítványt létrehozó és támogató szervezetek és személyek együttműködéseire.


Adószám: 18438266-1-05
Számlaszám: 11734200-20013482


 

weboldal készítésSajólászlófalva Község Önkormányzatának hivatalos honlapja