Sajólászlófalvawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

Köszöntő

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

A falu híres szülöttje

Látnivalók

A falu gazdasági helyzete

Közintézmények

Alapítványok

Egyház

Ez történt...

Programok

Rendezvények

Térkép

Sajólászlófalva Község Önkormányzata

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

PÁLYÁZAT

Közérdekű hirdetések

BURSA -Tájékoztató

Önkormányzati hírek

KÖZBESZERZÉS

Nyilvántartások

Tisztségviselők juttatásainak nyilvánosságra hozása

Tájékoztatás a menetrendekről

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSRE!

KÖZLEMÉNY - környezeti hatásvizsgálati eljárásról

A falu rendezési terve

Letölthető nyomtatványok

Varbói KÖZÖS Önkormányzati Hivatal

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Önkormányzat rendeletei


A községre vonatkozó okleveles adatok már a XIV.századtól fellelhetők, de királyi emberek említésénél a Lászlófalvai család szerepel már korábban is. Ebből következtethető, hogy a település már az Árpád-korban fennállott, neve Lazlófalua. Elnevezése a későbbiekben sok változáson ment keresztül: a Laslófalwa, Lászlófalwa, Lazlo Falwa írásmódot figyelhetjük meg.
A török uralom idején hódoltsági területként fizetett adót.
A reformáció 1576-tól terjedt el a környéken, Sajólászlófalva előbb leányegyházként, majd önálló egyházként működött: templomát 1706-ban építette újjá.
A XVII. században jó bortermelő vidék volt, ebben az időben Bodó Gergely kapta meg a birtok egy részét, majd Pálóczi-, Horvát- és Szirmai-birtok lett, a XVIII. század végén pedig a Fáy és Almássy családok birtokolják.
....


 
A falu jelképei

 Címer: Egykor a megyék és szabad királyi városok kivételével a települések nem kaptak címert. Előbbieket csak uralkodók - királyok, erdélyi fejedelmek - adományozhattak Magyarországon.

Emellett a címerrel nem rendelkező települések az általuk kibocsátott iratok hitelesítésére, önállóan választott, pecsétnyomóra vésetett jelképeket használták. Ezek nagyon sok esetben hasonlóak voltak, pl. nagy részükön ekevas, csoroszlya, szőlőfürt látható.

Sajólászlófalvának két eredeti pecsétnyomója is található a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. A régebbi a következőképpen néz ki:

Év nélküli felirata: "LASZLAI : F : P. A pecsétkép: Két pálmaág között sima címerpajzs, amely fölött sisaktakarók lobognak. A pecsét 1,8 x 1,7 cm nagyságú ovális sárgaréz. Nyele nyolcszögletű sárgaréz. Hossza 3,7 cm.

Az újabb év nélküli pecsétnyomó a 20. század elején készült. Felirata: BORSODMEGE SZ. PÉTERI JÁRÁS LÁSZLÓFALA KÖZSÉG. A pecsétnyomó 3,4 x 2,8 cm ovális sárgaréz, nyele fa. Hossza 11,2 cm.

Több pecsétlenyomata maradt fenn a településnek az úrbérrendezés idejéből az 1770-es évekből. Az ezeken látható pecsétlenyomat a következő: Felirata: LÁSZLÓFALUSI PETSÉT. Pecsétképe: Háromszögbe állított három kerek "virág" sematikus képe. A háromszög egyik csúcsán elhelyezkedő virágból pálmaágak nőnek ki felfelé és két oldalra. Ennek a virágnak a két oldalán megosztva az 1733-as évszám olvasható.weboldal készítésSajólászlófalva Község Önkormányzatának hivatalos honlapja