Szécsényfelfalu

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági helyzete

Befektetés

Programok

Rendezvények

Szállás, vendéglátás

Közintézmények

Térkép

Szécsényfelfalu község közigazgatási területe 821 ha, ebből 766 ha külterület és 55 ha belterület.
Lakóinak száma alig haladja meg az 500 főt s ezek 10 %-a cigány származású.
Az emberek a 70-es években a Salgótarján környéki bányákban és ipari üzemekben, valamint a helyi TSz-ben dolgoztak.
Nógrád megye iparszerkezete, valamint a TSz-ek átalakítását követően a szakképzett munkaerő nagy része elhagyta a települést.
A gazdálkodó egységek megszűnése miatt jelenleg a munkanélküliek aránya 40 % körüli, kiknek vagy képzettségi szintje igen alacsony, vagy koruk miatt (50 év felettiek) nem kapnak már munkát.
Lakóházak
 


Az egyéni és társas vállalkozások a szolgáltatás és a kereskedelem területén tevékenykednek. A mezőgazdasági terület állattartásra és konyhakert művelésre alkalmas. Kihasználva a pályázati lehetőségeket a település fejlődésnek indult.
A faluban
- kialakításra került az orvosi és fogorvosi rendelő, a polgármesteri hivatal,
- felújították az óvodát, az alsó fokú általános iskolát és a művelõdési ház épületét, a ravatalozót, valamint a  sportöltözőt és az utak többségét,
- létrehozták az idősek napközi otthonát,a falugondnoki szolgálatot,
- bevezetésre került a település vezetékes földgázzal való ellátása,
- megépült a szennyvízhálózat.

Infrastruktúrális helyzet: a falu villany-, víz-, gáz-, telefon- és szennyvízcsatorna hálózattal ellátott.

 Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


HIRDETMÉNYEK

wlink weboldal készítés