Tiszacsermely

A falu bemutatása

A falu természeti adottságai

Rendezvények

Alapítvány

Egyházak

Ez történt...
Plébánia

Szent István
Római Katolikus
Plébánia

3972
Tiszacsermely
Hősök tere 8/a

06-47/334-233

 

Plébános:
Koltavári Attila

Miserend:
vasárnap 11:30

Lourtdesi Szűz Mária szobor

 A birtokos premontrei rend az egytanerős iskolában 1928-ban miséző fülkét, 1937 nyarán plébániát létesített. Az első plébános dr. Vidakovich Aladár premontrei kanonok volt, akit még 1937-ben a rend római procurator generalisává választottak. Visszatérte után itt halt meg, a tiszacsermelyi temetőben van eltemetve.1937-től premontrei szerzetesek adminisztrálták a plébániát, utolsóként 1948-tól Makay Norbert, utána egyházmegyei papok következtek. A jelenlegi kápolnát Makay Norbert rendezte be 1968-ban és utóda, Csinszky György újította meg az új liturgikus előírásoknak megfelelően.

Témaelválasztó ikon

Szent István Római Katolikus Plébánia
3972 Tiszacsermely, Hősök tere 8/a.
Tel.: 06-30/466-0931

Plébános: Koltavári Attila

Miserend:
Napok  Időpont
Hétfő  
Kedd  07:30
Szerda  07:30
Csütörtök  
Péntek  
Szombat  
Vasárnap  11:45


 Témaelválasztó ikon 


Az egykori József-majorban épült fel 1936-ban a kicsiny református temploma.
 

 Református templom Református Templom
3972 Tiszacsermely, Kossuth u. 2.
(Parókia: Cigánd, Petőfi Sándor u. 87.)
Tel.: 06-47/334-060


Lelkész: Makatura József

Istentisztelet: vasárnap 09:30

Gondnok: Szabó Istvánné
 
 A református templom belseje

A templom teljes felújítása 1992-ben kezdődött és éveken át tartott, amiben a hollandiai sleen-i testvérgyülekezet volt a tiszacsermelyiek segítségére.

 

Témaelválasztó ikon


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzatok, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Közbeszerzési terv - 2010

Pályázat ÉMOP... Sajtóközlemények

Pályázat OFA-2011

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

Szervezeti és Működési Szabályzat

Önkormányzat rendeletei

Tiszacsermely Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés