Zagyvaszántówww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei
Gazdasági program

Elkezdődött a település 2011-2014-es Gazdasági Programjának tervezése. Várjuk a település-együttes fejlődését meghatározó javaslatokat, elképzeléseket.

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Vállalkozók!


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (6) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület megbízatásának időtartamára gazdasági programot fogad el, melyben meghatározásra kerülnek azok a célkitűzések, feladatok, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A gazdasági program tartalmazza különösen:

• a fejlesztési elképzeléseket,
• a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
• a településfejlesztési politika,
• az adó politika célkitűzéseit,
• az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

Kérem, hogy az Ön által fontosnak tartott, az Ön működését érintő továbbá a település fejlődését meghatározó javaslatait, elképzeléseit az önkormányzathoz – amennyiben lehetősége van rá írásban - -eljuttatni szíveskedjen!
A Gazdasági Program elfogadásának tervezett időpontja 2011. február hónap.


PARLAGFŰ

 
KÖZFELHÍVÁS
 
Régiónkban továbbra is fellelhetők parlagfűvel fertőzött, gyomos földrészletek. Egyes területeken a gyomnövények veszélyeztetik a növénytermesztés eredményességét, fertőzik a szomszédos művelt területeket. A parlagfű és az allergén gyomnövények egyészségügyi problémát okoznak az arra érzékenyek életében, a művelés hiánya rontja termőföldjeink kultúrállapotát, esztétikai látványát.
 
Ezen folyam visszaszorítás érdekében felhívunk minden ingatlan-tulajdonost, kezelőt, földhasználót, hogy az idei évben is tegyen erőfeszítéseket a parlagfű virágzásának megakadályozására, gyommentesítési kötelezettségének teljesítésére.

 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezései alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a növényvédelmi hatóságnak (megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal, belterületen a jegyző) a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén jogában áll, illetve kötelessége a közérdekű védekezés – földhasználó költségére történő! – elrendelése, illetve 15.000-től 5.000.0000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírság kiszabása.

Kérjük, hogy gyommentesítési kötelezettsége teljesítésével járuljon hozzá egészséges környezetünk közös kialakításához és fenntartásához.
 
PARLAGFŰMENTES MAGYARORSZÁGÉRT
KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG


weboldal készítésZagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja