Zagyvaszántó

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

Acrobat olvasó


Gazdasági program

Elkezdődött a település 2011-2014-es Gazdasági Programjának tervezése. Várjuk a település-együttes fejlődését meghatározó javaslatokat, elképzeléseket.

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Vállalkozók!


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (6) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület megbízatásának időtartamára gazdasági programot fogad el, melyben meghatározásra kerülnek azok a célkitűzések, feladatok, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A gazdasági program tartalmazza különösen:

• a fejlesztési elképzeléseket,
• a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
• a településfejlesztési politika,
• az adó politika célkitűzéseit,
• az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

Kérem, hogy az Ön által fontosnak tartott, az Ön működését érintő továbbá a település fejlődését meghatározó javaslatait, elképzeléseit az önkormányzathoz – amennyiben lehetősége van rá írásban - -eljuttatni szíveskedjen!
A Gazdasági Program elfogadásának tervezett időpontja 2011. február hónap.
Témaelválasztó ikon


PARLAGFŰ

 
KÖZFELHÍVÁS
 
Régiónkban továbbra is fellelhetők parlagfűvel fertőzött, gyomos földrészletek. Egyes területeken a gyomnövények veszélyeztetik a növénytermesztés eredményességét, fertőzik a szomszédos művelt területeket. A parlagfű és az allergén gyomnövények egyészségügyi problémát okoznak az arra érzékenyek életében, a művelés hiánya rontja termőföldjeink kultúrállapotát, esztétikai látványát.
 
Ezen folyam visszaszorítás érdekében felhívunk minden ingatlan-tulajdonost, kezelőt, földhasználót, hogy az idei évben is tegyen erőfeszítéseket a parlagfű virágzásának megakadályozására, gyommentesítési kötelezettségének teljesítésére.

 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezései alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a növényvédelmi hatóságnak (megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal, belterületen a jegyző) a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén jogában áll, illetve kötelessége a közérdekű védekezés – földhasználó költségére történő! – elrendelése, illetve 15.000-től 5.000.0000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírság kiszabása.

Kérjük, hogy gyommentesítési kötelezettsége teljesítésével járuljon hozzá egészséges környezetünk közös kialakításához és fenntartásához.
 
PARLAGFŰMENTES MAGYARORSZÁGÉRT
KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁGNagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Zagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés