Zagyvaszántówww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

 

 A falu lakossága főként növénytermelésből és az állattenyésztésből élt, 1930-ról egy részük a környék ipari üzemeiben dolgozott. A II. világháború után az első termelőszövetkezeti csoportot 1956-ban hozták létre; a teljes kollektivizálásra 1960-ban került sor. 1995-ben 20 kiskereskedelmi bolt, 11 vendéglátóhely és 8 kereskedelmi szálláshely működött a községben. 1996-ban megnyílt a Kiváló Áruk Bt. bemutatóterme. Az új épület üzlet- és raktárhelyiségeit főként építőanyagok forgalmazására alakították ki. A vállalkozási szférát két szövetkezet, egy Kft. két Bt. és 85 egyéni vállalkozás jelentette.
Manapság a munkaképes lakosság vagy mezőgazdasági tevékenységet folytat, vagy a környező városokba ingázik, illetve munkanélküli.
1995-ben a 753 lakásból 345-ben volt vízvezeték hálózat, 188 udvari kifolyóval rendelkezett. A szennyvízvezetékre addig az időpontig 31 lakást kötöttek rá, így a közműolló meglehetősen nyitott volt: 1,8 km közcsatorna jutott 9,3 km vízvezetékre. A kommunális szilárd hulladék gyűjtése megoldott, elhelyezése a 35000 kapacitású hulladéktelepen történik. A hulladéktelep kezelését a Becker-Phyton kft. (Hatvan) látja el. A helyi vízmű a Heves Megyei Vízmű Rt. tulajdona, a szennyvíz- tisztítómű üzemeltetése a Heves Megyei Vízmű Rt. tevékenységi körébe tartozik. A gázhálózat bevezetésére már 1993-ban sor került, jelenleg a lakások 90%-ában ezt a fűtőanyagot használhatják.

 


weboldal készítésZagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja