Zagyvaszántówww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeleteiSzemétszüret 2011. 04.16.

 
Újabb köztéri alkotásÚjabb szoborral gazdagodott Zagyvaszántó az óvoda előtti parkban. Szklenár István helyi fafaragó művész alkotása a család összetartozását, egységét szimbolizálja. 
Állattartás

Sajnálatos módon a község területén nagyon sok a kóbor eb. Az Önkormányzat állattartásról szóló 17/2004.(IV.30.) rendeletének 5-10. §-ai szabályozzák az ebtartást. Ennek értelmében az állattartó köteles az ebet úgy tartani, hogy az ne tudjon elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. Amennyiben ezt az állattartó megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha a lakosok mégis azt tapasztalják, hogy a község területén feltehetőleg gazdátlan, kóbor eb van, azt a polgármesternél jelentsék be.
 

Közterület rendeltetésétől eltérő használata

A község területén, több helyen, a Jókai utcában sok helyen tapasztaljuk, hogy a lakók a kerítésen kívül, közterületre különböző balesetveszélyes tárgyakat helyeznek el (pl: leásott eternitcső, nagyobb kövek). Ez ellentétben áll a Zagyvaszántói Önkormányzat közterület használatáról szóló 15/2004.(IV.30.) rendeletének 3.§-ával, mely szerint a közterület rendeltetésétől eltérő használata közterület-használati engedély alapján történhet. A közterület-használat engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik.

A 13.§. alapján az engedély nélküli közterület-használat szabálysértési eljárást von maga után.

A fent leírtak értelmében megkérjük mindazon lakosokat, akik ilyen tárgyat helyeztek el közterületen, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül vegyék onnan fel, mert az ismertetett jogellenes állapoton túl rendkívül balesetveszélyes.
 

 
Felhívás!

Községünk ingatlantulajdonosaitól szervezetten minden szerdai napon elszállítják a háztartási hulladékot – a keletkezett egyéb (építési, bontási, stb.) hulladékot pedig az Apci lerakóba 1 tonnáig díjtalanul, lehet elhelyezni. Évente lomtalanítást is tartunk, a kihelyezett konténerekbe mindenki lerakhatja a már megunt, vagy nem használt tárgyait. A kopott autóköpenyt, rossz elektromos készülékeket a tűzoltószertárba munkanapokon átvesszük.
Mindezek ellenére községünk területén több helyen találunk lakosság által kidobott hulladékot (Kökényesi út mellett, Nagymező út végén, Sportpálya kerítésénél, stb.). A tavasz folyamán a Polgármesteri Hivatal felszámolja ezeket a lerakókat – később pedig büntetjük a szabálysértőket.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy kutyájukat közterületre felügyelet nélkül ne engedjék. A kóbor kutyákat befogjuk – befogatjuk, a költségeket pedig a tulajdonosra hárítjuk.


 


weboldal készítésZagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja