Zagyvaszántówww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

 Zagyvaszántó Önkormányzat Képviselő testületének
6/2010.(X.14.) sz. rend.-tel módosított 17/2003. /XII.16./ rend. - Az önkorm.képviselők tiszteletdíjának mértékéről, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről  - egységes szerkezetben

1/2010.(I.28.) sz. rendelete - Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

7/2009.(VIII.19.) sz. rendelete - Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

17/2006.(XII.14.) sz. rendelete - A magánszemélyek kommunális adójáról - egységes szerkezetben - annak módosításáról szóló 11/2009.(XI.26.) rendelettel

6/2006.(V.25.) sz. rendelete - A növények telepítéséről

19/2004.(.VII.1..) sz. rendelete - A talajterhelési díjról szóló 18/2008.(XI.27.) rendelettel egységes szerkezetben

17/2004. (IV.30.) sz. rendelete - Az állattartásról -egységes szerkezetbe foglalva - az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel 

16/2004. (IV.30.) sz. rendelete - Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról

15/2004. (IV.30.) sz. rendelete - A közterület használatról és a közterület-használati díjakról - egységes szerkezetben a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.), a 3/2009.(I.29.) rendeletek módosításaival

14/2004(IV.30.) rendelete - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.),a 15/2006.(XI.30.), a 7/2007.(XI.22.), a 16/2008.(XI.27.) és a 3/2010.(IV.29.) rendelettel módosítva

13/2004.(IV.30.) sz. rendelete - A környezetvédelemről és a köztisztaságról

8/2004. (III.29.) sz. rendelete - A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2005.(IX.29.), az 5/2006.(III.27.) és a 2/2008.(I.31.) rendelettel módosítva

7/2004.(/III.29.) sz. rendelete - A lakáscélú támogatásokról - Hatályon kívül helyezve

6/2004.( III.29.) sz. rendelete - Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

5/2004. (III.29.) sz. rendelete - A település folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról - egységes szerkezetbe foglalva - a 7/2005.(III.31.), a 19/2005.(XII.15.) és a 13/2006.(XI.30.), a 12/2007.(XII.13.), valamint a 17/2008.(XI.27.) rendeletek módosításaival
 
4/2004.(II.16.) sz. rendelete - Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról - egységes szerkezetbe foglalva a 23/2004.(XII.20.), valamint a 18/2005.(XII.15.) és 14/2006.(XI.30.) és 8/2007.(XI.22.), a 19/2008.(XII.18.) és a 12/2009.XII.21.) rendeletekkel

 2/2004.(I.28.) sz. rendelete - Az egyes szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - az annak módosításáról szóló 2/2005.(I.31.), a 9/2005.(VIII.31.), a 17/2005.(XI.24.), a 9/2006.(X.26.) és a 2/2007.(II.22.) a 4/2008.(II.28.) és a 7/2008.(IV.24. rendeletekkel

13/2003. (XII.16.) sz. rendelete - Az idegenforgalmi adóról

12/2003. (XII.16.) sz. rendelete - A telekadóról - egységes szerkezetbe foglalva a 21/2005.XII.15.) és 11/2006.X.26.) rendelettel

11/2003. (XII.16.) sz. rendelete - A helyi iparűzési adóról - egységes szerkezetbe foglalva a 10/2006.(X.26.) rendelettel

9/2003. (X.30.) rsz. rendelete - A helyi közművelődésről és kulturális intézmény igénybevételéről - egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2004.(IV.30.), a 20/2006.(XII.14.), a 9/2008.(X.24.) és a 4/2011.(II.15.) rendelettel

6/2002.(III.21.) sz. rendelete - A temetőkről és a temetkezésről -egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2004.(IV.30.) rendelettel

9/2001.(VI.7) számú rendelete - A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről - egységes szerkezetben -  az önkormányzat egyes rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló 12/2004.(IV.30.) rendelettel

11/2000.(X.26.) sz. rendelete - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól - egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2002.(III.21.) és a 12/2004.(IV.30.) rendeletekkel

5/2000. (II.24.) számú rendelete - A Zagyvaszántóért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2004.(IV.30.), a 8/2008.(V.29.) rendelettel

9/1999.(VIII.12.) sz. rend. - A község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről, a módosító 12/2004.(IV.30.) rendelettel egységes szerkezetbenweboldal készítésZagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja