Zagyvaszántówww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei


Köszönetnyilvánítás

2010-ben Lőrincin megalakult a Kutyahűség Alapítvány. Az alapítvány elindítása sok nehézséggel járt, de jószándékú, segítőkész emberek összefogásával sikerült. Itt szeretnék külön köszönetet mondani zagyvaszántói segítőinknek: Oldal Alfrédnek, településünk nyugállományba vonult polgármesterének, Misinszki Tibornak, Antal Istvánnak a zagyvaszántói vastelep tulajdonosának, akik a kutya kennelek megépítéséhez szolgáló vasanyagokhoz segítettek minket. Községünk megválasztott polgármestere Fekete László is ügyünk mellé állt. Szeretném megköszönni a zagyvaszántói közhasznú munkások jóindulatú munkáját, kiemelten Gyenge Istvánét és Kertész Istvánét.…
Köszönet illeti településünk mindazon lakosait is, akik folyamatos támogatásukkal alapítványunk működését segítik…..

Tóth Annamária, a Kutyahűség Alapítvány önkéntese
weboldal készítésZagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja