Zagyvaszántó

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

Köszönetnyilvánítás

2010-ben Lőrincin megalakult a Kutyahűség Alapítvány. Az alapítvány elindítása sok nehézséggel járt, de jószándékú, segítőkész emberek összefogásával sikerült. Itt szeretnék külön köszönetet mondani zagyvaszántói segítőinknek: Oldal Alfrédnek, településünk nyugállományba vonult polgármesterének, Misinszki Tibornak, Antal Istvánnak a zagyvaszántói vastelep tulajdonosának, akik a kutya kennelek megépítéséhez szolgáló vasanyagokhoz segítettek minket. Községünk megválasztott polgármestere Fekete László is ügyünk mellé állt. Szeretném megköszönni a zagyvaszántói közhasznú munkások jóindulatú munkáját, kiemelten Gyenge Istvánét és Kertész Istvánét.…
Köszönet illeti településünk mindazon lakosait is, akik folyamatos támogatásukkal alapítványunk működését segítik…..

Tóth Annamária, a Kutyahűség Alapítvány önkénteseTémaelválasztó ikon


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Zagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés