Zagyvaszántó

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép
 

Vöröskereszt ajándéka

A Magyar Vöröskereszt adománya

Az ősz folyamán a Magyar Vöröskereszt jóvoltából, a Községi Önkormányzat közreműködésével tartós élelmiszercsomagok kerültek kiosztásra. A csomagok összértéke 1.2 millió forint volt, melyet 500 fő kapott meg a településen. A rászorultsági kategóriákat az élelmiszerbank határozta meg. Reméljük sok családnak sikerült örömet okozni vele. A jövő évben hasonló akciót szeretnénk szervezni, melyhez az igényünket már benyújtottuk a Vöröskereszthez.

 

Kissné Bakos Boglárka
Gyermekjóléti Szolgálat

 

Témaelválasztó ikon


 Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások:
 • Meleg étel biztosítása
 • Bevásárlás
 • Testi - személyi higiéné biztosítása
 • A szolgáltatást igénylõ lakásának rendbetétele
 • Tiszta ruha-, textília biztosítása
 • Hivatalos ügyek intézése
 • Kapcsolattartás segítése
 • Orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszer fölíratás - kiváltás
 • Pszichés gondozás


Szociális Információs Szolgáltatás

A szociális információs szolgáltatás célja, hogy az a törvényben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

Gyermekjóléti Szolgálat

Feladata:

 • A gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
 • A családjából kikerült gyermek visszahelyezése érdekében a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtése, javítása.
 • A szülő és a gyermek közti kapcsolat helyreállítása érdekében végzett gondozás és utógondozás.

Szociális Étkeztetés

Étkezésben részesülhet az a szociálisan rászorult személy, aki a napi főtt ételt önmaga vagy eltartottja részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. Étkeztetésben részesülhet továbbá az a személy, illetve eltartottja is, aki kora vagy egészségi állapota miatt az étkezésről más módon gondoskodni nem tud.

 

Tisztelt Zagyvaszántó Község lakosai!
Szeretném Önöknek bemutatni a Családsegítő Szolgálat megalakulását, tevékenységét és szolgáltatásait.
A szolgálat célja, a Zagyvaszántón élők szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A Családsegítő Szolgálat feladata, tevékenysége:
*** tájékoztatás a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Az ellátásokhoz szükséges formanyomtatványok beszerzésében, illetve kitöltésében, a beadványok elkészítésében való segítségnyújtás
*** családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavar, illetve konfliktusok megoldását
*** lehetőség és igény szerint adományok közvetítése
*** a rendszeres szociális segélyben részesülők munkába állásának elősegítése, beilleszkedést segítő program keretében munkaerőpiaci helyzetük javítása
*** naprakész információnyújtás az aktuális állásajánlatokról
*** érdekérvényesítés, hivatalos ügyek intézésének segítése
Ügyfeleimmel szemben legfőbb alapelvem a nyitottság, személyiségük teljes elfogadása. A Családsegítő Szolgálat nyitott intézményként működik. A község minden polgára ügyfelem, amennyiben a fenti szolgáltatások segítséget jelentenek számára.
A Családsegítő Szolgálatban az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.

Nyitvatartási idő:
Kedd..............8.00-16.00
Csütörtök.........8.00-16.00

További információk személyesen, illetve az alábbi telefonszámon kérhetők:
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Zagyvaszántó, Fõ út 2. Tel.: 06-37/386-401
 
Veszelka Éva
családgondozó Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

Zagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés