Zagyvaszántówww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, természeti adottságai

Régi képek Zagyvaszántóról

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági élete

Alapítvány

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Rendezvények

Ez történt...

Szántó Hírei

Térkép

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS

I/1 és I/3 Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Önkormányzati tájékoztatás

FELHÍVÁS!

Önkormányzati hírek

Befektetési lehetőség

Köszönetnyilvánítás

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

Az Ifjúsági Klub hírei

A Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatói

Könyvtár és Műv.Ház hírei

Iskola és óvoda hírei

Védőnői Szolgálat hírei

Helyi Építési Szabályzat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

  
Tisztelt Lakosság!
 
Az Önkormányzat és a hulladékszállítást végző Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

2011. október 25-én
(kedd)

 a község területén LOMTALANÍTÁST végez.


A lomtalanítás körébe tartozó hulladékot 2011. október 24-én 18 órától az ingatlantulajdonos az ingatlana elé helyezheti ki úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza.

TILOS kihelyezni a rendszeres szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot (pl: akkumulátor, festékes doboz, elektronikai eszköz. gumiabroncs),valamint olyan hulladékot, melynek szelektív gyűjtése biztosított (papír, üveg, PET palack).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2011. november 10-én csütörtökön

 lesz  a LOMBTALANÍTÁS, a zöldhulladék elszállítása.

 
A zöldhulladékok esetében faágakat, fanyesedéket, fűkaszálékot, vágott virágokat, falevelet gyűjtünk, melynek maximális mennyisége alkalmanként és ingatlanonként 1 m3.
Kérjük Önöket, hogy a zöldhulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 6 óráig az ingatlanuk elé készítsék ki!

Zagyvaszántó, 2011. október 19.
Fekete László
polgármester
   Orvosi ügyelet
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2006. július 1-től új helyre költözött:
Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a Hatvani Busz-pályaudvarnál, az
OTP oldalában, a Lestyán Patikában kap helyet.

 


 


weboldal készítésZagyvaszántó Község Önkormányzatának hivatalos honlapja