Endrefalva

A falu fekvése, megközelíthetősége

A falu története

Monda

Látnivalók

A falu gazdasági élete

Befektetés

Alapítványok

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Deutsch

In English

Programok

Rendezvény

Ez történt...

Vállalkozások

Hírmondó

Térképek

EBZÁRLAT!!!

Endrefalva Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve a  2015. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Illetve pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

- a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek; és

- a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.


Pályázati kiírás megtekinthető a Hivatalban!

Pályázni a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx honlapon lehet 2014. november 7-ig, mely időpontig papír alapon is be kell nyújtani a Hivatalhoz a pályázatokat!

 

Tájékoztatás pályázati kiírásról

 
JELENTKEZÉSI LAP

Sajtóközlemény

"Szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése" című,  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt hivatalos honlapja: www.szecsenyiagglomeracio-szennyviz.huDigitális átállás időpontjának közzététele-1

Digitális átállás időpontjának közzététele-2 Államkincstár - kapcsolat

ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT


PLAKÁT


Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségrőlNagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Önkormányzatok

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ÁTADÁSRA került az IKSZT

Elnyert pályázatok

TÁJÉKOZTATÁS

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

VÁLASZTÁS - 2014

Nyomtatványok

Endrefalva Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés