Túristvándi

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

Túristvándi büszkesége

Civil szervezetek

Egyházak

Közintézmények

Programok

Rendezvények

Ez történt...

Galéria

A virágos Túristvándiért

Szállás-vendéglátás

Vállalkozások
TÁMOP-5.1.1-09/6-09/6-2010-0020.
A projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok)
:

Az EU által támogatott forrásból az alábbi tevékenységek elvégzésére került sor:

1. Pályázatirás és konzultációs rendelkezésre állás:
a) A pályázati anyag megírása és a pályázati dokumentáció összeállítása az ÁROP 1.A.2 „Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázat, Pályázati Útmutatójában foglalt kritériumoknak figyelembe vételével történt.
b) Konzultációs rendelkezésre állás a pályázati értékelés során felmerülő hiánypótlások, illetve egyéb szakmai kérdések megválaszolására, valamint a nyertes pályázatot követően a támogatási szerződés előkészítése kapcsán felmerülő szakmai kérdések megválaszolására vonatkozott.

2. Működési Kézikönyv készítése:

A Működési Kézikönyv (MK) a körjegyzőségi hivatal működésének leírására készült. Struktúráját tekintve egy vezetői összefoglalóból és négy egymásra épülő részből áll: a) A fejlesztendő részterületekre vonatkozó, felülvizsgált, racionalizált, kidolgozott működési modellek leírása, b) Az újraszervezett eljárási folyamatok, illetve a rájuk vonatkozó ellenőrzési nyomvonal leírása, c) A vonatkozó – és szintén aktualizált – belső jogforrások gyűjteménye és egyéb kapcsolódó joghivatkozások felsorolása, d) Aktualizált ügyiratminták gyűjteménye.
A kidolgozásra került MK-nak, de különös módon a szervezeti működés alapjait meghatározó, részterületekre vonatkozó működési modelleknek és az eljárási folyamatoknak meg kellett felelniük az önkormányzat „Szervezetfejlesztési Stratégiájában” meghatározott céloknak és elvárásoknak.
Az MK egyes részeire vonatkozó kritériumok a következők voltak:
a) A fejlesztendő részterületek működési modelljeinek leírasa folyamatábrán és szöveges formában is megtörténik. Az egyes modellek tartalmazzák más működési modellekkel való kapcsolódási pontjaik leírását, valamint az érintett eljárási folyamatokkal való kapcsolatukat is.
Működési modellek az alábbi részterületekre készültek:
1. Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében
2. Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása)
3. Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása:
4. A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése
5. Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása
6. Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe
7. A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése
8. Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése
9. A projekt szemlélet megerősítése
10. Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása
11. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
12. Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között
13. A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata
14. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
15. Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása
16. Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére
17. A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa
18. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba
b) Az eljárási folyamatokat megjelenítjük táblázatos formában, ellenőrzési nyomvonal szintű részletezettséggel, a joghivatkozások megjelölésével. Minden egyes folyamathoz szöveges magyarázat is tartozik. Az egyes folyamatoknak, a többi folyamattal való kapcsolata pedig csatolt folyamatábrán lesz kifejezve.
A kidolgozásra került eljárási folyamatok az alábbiak:
1. Költségvetés tervezés, készítés
2. Pénzgazdálkodás
3. Vagyonkezelés
4. Intézményfelügyelet
5. Közbeszerzés
6. Ügyiratkezelés
7. Rendeletalkotás
8. Humánpolitika
9. Nyilvánosság biztosítása
10. Társadalmi egyeztetés
11. Hatósági ügyintézés (ügyfélszolgálat)
12. Szociális ügyek
13. közfeladatok ellátása
14. Stratégiai tervezés
15. Projektfeladatok végrehajtása
16. Adóügyek
17. Belső ellenőrzés
c) A vonatkozó, belső jogforrások, az újraszervezett működési modellek és eljárási folyamatok alapján ellenőrzésre és aktualizálásra kerültek.
d) Az eljárási folyamatokhoz egyes lépéseihez kapcsolódó ügyiratminták aktualizálásra kerültek.

3. Nyilvánosság biztosítása:

A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban körülírt 2 db „C” típusú és 1 db „D” típusú hirdetőtábla elkészítésére került sor.


Kedvezményezett elérhetősége:

Túristvándi Község Önkormányzata
4944 Túristvándi
Móricz Zsigmond u. 4.
Tel: +36-44-721-112
Fax: +36-44-700-050

Közreműködő Szervezet elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
FPÜ- ÁROP – EKOP Igazgatóság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Tel: +36-1-324-3100
Fax:+36-1-224-3105
e-mail:


Linkek:


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Irányító Hatóság: www.nfu.hu/krpih

Közreműködő Szervezet: www.vati.hu

KIVONAT


Mely készült 2009. december 02-én Túristvándi Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből.„58/2009. (XII.02.) KT számú H A T Á R O Z A T A                 A Körjegyzőség Működési Kézikönyvének elfogadásáról és alkalmazásáról:Túristvándi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Az Államreform Operatív Program keretében „ A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.2/A kódszámú pályázat támogatásával a Körjegyzőség részére készült Működési Kézikönyvet – a 2009. március 31-től történő gyakorlati alkalmazás tapasztalatai alapján – eredeti struktúrájában elfogadja és felkéri a költségvetési szervet vezető körjegyzőt a szervezet Működési Kézikönyvben foglaltak szerinti működtetésére.

A határozat mellékletét képezi Működési Kézikönyv szerkezeti/technikai specifikációja”
Túristvándi, 2009. december 02.


Lakatosné Sira Magdolna sk.                                   Szabó József sk.”

A kiadmány hiteléül:

Pogányné Őri Magdolna leíró

Melléklet

Túristvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 58/2009. (XII.02.) KT számú határozatához


Működési Kézikönyv szerkezeti/technikai specifikációja:

A Működési Kézikönyv (MK) a Körjegyzőségi Hivatal működésének leírására készült. Struktúráját tekintve egy vezetői összefoglalóból és négy egymásra épülő részből áll: a) A fejlesztendő részterületekre vonatkozó, felülvizsgált, racionalizált, kidolgozott működési modellek leírása, b) Az újraszervezett eljárási folyamatok, illetve a rájuk vonatkozó ellenőrzési nyomvonal leírása, c) A vonatkozó – és szintén aktualizált – belső jogforrások gyűjteménye és egyéb kapcsolódó joghivatkozások felsorolása, d) Aktualizált ügyiratminták gyűjteménye.

A kidolgozásra került MK, de különös módon a szervezeti működés alapjait meghatározó, részterületekre vonatkozó működési modellek és az eljárási folyamatok megfelelnek az önkormányzat „Szervezetfejlesztési Stratégiájában” meghatározott céloknak és elvárásoknak.

Az MK egyes részei:

a) A fejlesztendő részterületek működési modelljeinek leírasa folyamatábrán és szöveges formában is megtörtént. Az egyes modellek tartalmazzák más működési modellekkel való kapcsolódási pontjaik leírását, valamint az érintett eljárási folyamatokkal való kapcsolatukat is.

Működési modellek az alábbi részterületekre készültek:

1. Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében
2. Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása)
3. Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása:
4. A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése
5. Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása
6. Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe
7. A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése
8. Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése
9. A projekt szemlélet megerősítése
10. Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása
11. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
12. Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között
13. A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata
14. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
15. Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása
16. Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére
17. A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa
18. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

b) Az eljárási folyamatok megjelenítésre kerültek táblázatos formában, ellenőrzési nyomvonal szintű részletezettséggel és a joghivatkozások megjelölésével. Minden egyes folyamathoz szöveges magyarázat is tartozik. Az egyes folyamatoknak, a többi folyamattal való kapcsolata pedig csatolt folyamatábrán van kifejezve.

A kidolgozásra került eljárási folyamatok az alábbiak:
1. Költségvetés tervezés, készítés
2. Pénzgazdálkodás
3. Vagyonkezelés
4. Intézményfelügyelet
5. Közbeszerzés
6. Ügyiratkezelés
7. Rendeletalkotás
8. Humánpolitika
9. Nyilvánosság biztosítása
10. Társadalmi egyeztetés
11. Hatósági ügyintézés (ügyfélszolgálat)
12. Szociális ügyek
13. közfeladatok ellátása
14. Stratégiai tervezés
15. Projektfeladatok végrehajtása
16. Adóügyek
17. Belső ellenőrzés

c) A vonatkozó, belső jogforrások, az újraszervezett működési modellek és eljárási folyamatok alapján ellenőrzésre és aktualizálásra kerültek.

d) Az eljárási folyamatokhoz, illetve azok egyes lépéseihez kapcsolódó ügyiratminták aktualizálásra kerültek.


Túristvándi, 2009. december 2.
Új Magyarország Fejlesztési Terv logója

Túristvándi Község Önkormányzata 8.407.500 forint EU-s támogatást nyert

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával Túristvándi Község Önkormányzata 8.407.500 Ft vissza nem térintendő támogatást nyert.

E támogatási célnak megfelelően, a „Túristvándi Község székhelytelepülésen működő Körjegyzőségi Hivatal szervezetfejlesztése” című, EU-s támogatású projektünk fizikai megvalósítása 2009. március 30-án befejeződött. 
Elkészült
Túristvándi Község székhelytelepülésen működő
Körjegyzőségi Hivatal Működési Kézikönyve
A projekt megvalósulásának aláírása Az elkészült kézikönyv fotója
A project jegyzőkönyvbe vétele  A Működési Kézikönyv

 


Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


ÚMFT infovonal:
06 40 638 638Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat hírei

Elkészült....

ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0008 pályázat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Önkormányzat rendeletei

Túristvándi Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés