Túristvándi

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

Túristvándi büszkesége

Civil szervezetek

Egyházak

Közintézmények

Programok

Rendezvények

Ez történt...

Galéria

A virágos Túristvándiért

Szállás-vendéglátás

Vállalkozások


 

Összegzés

A pályázat száma: ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0008

A pályázat Címe: Szociális Alapszolgáltatások ellátásához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és fejlesztése, a Szamos - Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás által fenntartott intézményekben.


Túristvándi és a vele együttműködő 6 település szociális alapszolgáltatások biztosítását 2009. január 1. óta társulásban látja el. Az intézmény a Szamos - Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Gondozási Központja nevet kapta. A pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait a Túristvándi - Kömörő - Nagyar Községek Körjegyzősége látja el. Kiegészítő alaptevékenységet az intézmény nem végez. Székhelye Túristvándiban található, a telephelyei Kömörő, Nagyar, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród és Tunyogmatolcs települések. Túristvándi Község Önkormányzata 2010. március 1-én, mint gesztor önkormányzat pályázatot nyújtott be az Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszerébe „Szociális Alapszolgáltatások ellátásához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és fejlesztése, a Szamos - Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás által fenntartott intézményekben” címmel, ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0008 azonosítószámmal. A pályázat sikeresnek bizonyult és elindult egy projektfolyamat. A Társulás épületeinek felújítására 2010. december 15-én kötöttünk támogatási szerződést. A szerződés megkötése után a következő tevékenységekkel indult meg a beruházás, melyek a pályázatból finanszírozottak:

1. Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése nem volt szükség, mivel a beruházás nem tartalmazott építési engedély köteles tevékenységet.

2. Közbeszerzési szakember:
2011. január 03-án szerződést kötöttünk a beruházás közbeszerzésének lebonyolítását végző szakértővel. A szakértő feladata a közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési értesítőben való megjelentetése és az eljárás jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása volt.

3. Nyilvánosság biztosítása:
Feladata a projekt kommunikációs csomagjának megvalósítása, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, táblák elkészíttetése, ünnepség megszervezése. A beruházás keretében vállalt hirdetési táblák elkészültek és kihelyezésre kerültek. 2011. június 16-án került megrendezésre az ünnepélyes projekt nyitórendezvény. A projekt záró rendezvénye 2011. november 30-án volt. Az Önkormányzat épületében elhelyeztük az emlékeztető táblát.

4. Építés:
- Túristvándi
Az építés 2011. június 6-án indult el Túristvándi telephelyen az előkészítési és bontási munkálatokkal. A kezdési időszak azért húzódott el, mert a Társulás szolgáltatási helyein az ellátottak folyamatos ellátása biztosítása végett átmeneti ideiglenes fogadóhelyiségeket kellett kialakítania.
A bontási munkák után a tetőszerkezetet megerősítése és átfedése történt meg, majd az épület homlokzatát és lábazatát újították fel, aztán a nyílászárókat cserélték ki. A munkálatok végéhez közeledve megtörtént a bádogozás és végül a falak mázolására került sor. A munkálatokat a törmelék elszállításával és takarítással zárták.
- Tiszabecs
Túristvándival párhuzamosan kezdődtek a munkálatok a tiszabecsi telephelyen is előkészítési és bontási munkákkal. Belső és külső vakolat cseréje, festése, mázolása, járda készítése, tető javítása, nyílászárók cseréje, belső burkolatok kiépítése, az elektromos hálózat teljes korszerűsítése, a fűtési rendszer átalakítása termosztatikus szelepekkel, vizesblokkok felújítása valósult meg.
- Tunyogmatolcs
Tunyogmatolcs telephelyen 2011. október 12-én kezdték meg a felújítást. Itt is bontási munkálatokkal kezdtek, aztán falazással folytatták, a homlokzatot és lábazatot újítottak, padló, fal-, pillér és oszlopburkolatot cseréltek, a nyílászárókat kicserélték, belső falfestés történt és végül az elektromos, valamint a víz és fűtés rendszert korszerűsítették, a törmelékeket elszállították és kitakarítottak.
- Nagyar
A nagyari munkálatokat 2011. október 28-án kezdték meg, ugyan úgy, mint a többi helyszínen a bontási munkákkal kezdtek. A vakolatok leverése, javítása, válaszfalak kiépítése, vakolása, festése történt. Padlóburkolat, falburkolatok cseréje, és fürdőszoba teljes felújítása, új WC kialakítása, elektromos-, víz és fűtési rendszer teljes korszerűsítése valósult meg.

5. Műszaki ellenőr:
Feladata az építés kivitelezésének folyamatos szakmai ellenőrzése, mely a 4 helyszín (Túristvándi, Tiszabecs, Nagyar, Tunyogmatolcs) telephelyein történt.

6. Könyvvizsgáló:
A projekt pénzügyi vizsgálatát végezte, ezen kívül a bejövő számlák jogszabályi ellenőrzése volt a feladata.

A projekt 2011. november 30-án fejeződött be egy ünnepélyes záró rendezvénnyel, melyre többek között a Társulás minden dolgozója meghívást kapott.
     

                                                                                                            


Meghívó -nyitó rendezvény Meghívó- záró rendezvény
 
ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0008
   A projekt címe
„Szociális alapszolgáltatások ellátásához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és fejlesztése a Szamos-Tisza Menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási társulás által fenntartott intézményekben”

A megvalósítás helyszínei
4944 Túristvándi, Bocskai út 1-3, hrsz.: 273
4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi út 66, hrsz: 1089
4951 Tiszabecs, Rákóczi út 34, hrsz.: 216
4922 Nagyar, Petőfi út 5, hrsz.: 331

Pályázó szervezet neve
Túristvándi Község Önkormányzata

A projekt tervezett bekerülési költsége
94.770.000 forint

Igényelt támogatás
90.000.000 forint

Önrész
4.770.000 forint

Támogatási intenzitás
94,9667618658%

A projekt tervezett időtartama
2010.11.01 – 2011.11.30
   
Túristvándi Község Önkormányzata 2010. március 1-én, mint gesztor önkormányzat pályázatot nyújtott be az Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszerébe „Szociális Alapszolgáltatások ellátásához szükséges alapinfrastruktúra kialakítása és fejlesztése, a Szamos - Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás által fenntartott intézményekben” címmel, ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0008 azonosítószámmal.

A projekt rövid távú céljai közt szerepel a házi segítségnyújtásban részesülő személyek gondozásához szükséges mosó, mosogató, fürdető helyiségek kialakítása, mely ahol idősek nappali ellátása is biztosított, ott ezt a feladat ellátást is kiszolgálja.

Az épületek leromlott állapotúak, vakolat, burkolat csere szükséges, és tetőjavítás, illetve Túristvándiban a tetőhéjazat cseréje elengedhetetlen. Így ezekben az épületekben a feladat ellátást megnehezítik a rossz körülmények. Arra mindegyik önkormányzat figyelmet fordított, hogy a belső berendezések megfelelőek legyenek. (Erre korábbi pályázatok keretében, volt lehetőség. Pl. Kistérségi szociális informatikai rendszerfejlesztés.)

A projekt sikeres megvalósítása után a hosszú távú célja és feladata a Szamos- Tisza menti Mikro Körzet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulásnak az, hogy a települések önkormányzataival összefogva, a lehető legmagasabb színvonalon korszerűsített épületekben, mind a 7 községben folyamatosan biztosítva legyen a rászorulók számára a szociális szolgáltatás.

Az infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen megújulnak az épületek. Javul 6 879 fő alapellátásához szükséges infrastrukturális feltétele.

Csatolva:
A pályázathoz
kapcsolódó
 vállalkozási szerződés
 
Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


ÚMFT infovonal:
06 40 638 638Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat intézményei

Közérdekű hirdetések

Önkormányzat hírei

Elkészült....

ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0008 pályázat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Önkormányzat rendeletei

Túristvándi Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés