Uszkawww.magyartelepulesek.huNormál változat

Köszönet

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

Műemlékek, látnivalók

A falu gazdasági helyzete

Programok

Rendezvények

Díszpolgáraink

Egyházak

Uszkai Református Egyház hírei

Közintézmények

Az érvényesítés képességének ...

Képtár

Viharkárok Uszkában

Köszönetnyilvánítás

In English

Térképek

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat intézményei

Önkormányzat döntéseivel kapcsolatos ügyiratok

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

USZKAI ÚMVP PROJEKT

Eredményes volt...

HIRDETMÉNY

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei


Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

A falu központja


735 ha. közigazgatási területű falu többszörösen hátrányos helyzetű település.
A községben soros szalagtelkeken álló 111 lakásban 336 lakos él, egyedüli megélhetési forrásuk a mezőgazdaság.

Uszka fejlődését meghatározta elszigetelt földrajzi helyzete. Erre utal a környék falvaiból jól ismert „falucsúfoló” is:

A község a háziorvosi szolgálatot és az oktatási intézményeket a szomszédos településekkel együtt működteti. Egy művelődési,  ház egy könyvtár 1,8 ezer db kötettel, egy postahivatal és egy sportpálya áll a lakosság rendelkezésére. A lakosság alapellátását társulási megállapodás alapján a szomszédos települések intézményeinek igénybevételével biztosítja a falu.
A szomszédos Magosliget óvodájában folyik az óvodás korú gyermekek nevelése; az általános iskoláskorú gyermekek oktatása a Tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskolában történik.
A rászorulókon segít a gépjárművel támogatott falugondozói rendszer. A magára maradt, idős emberek részére jelzőrendszeres házi gondozói szolgálat működik a községben.
Az önkormányzat saját szervezésében szilárd hulladék gyűjtését és szállítását végzi. Jelenleg 13 környező településen látja el ezt a feladatot, amely minőségi előrelépést jelent a Tiszaháti és az Erdőháti települések eddigi szilárd hulladék kezelése tekintetében.
Az önkormányzat a PHARE-CREDO program keretében elnyert pályázat megvalósításával építtette az Uszka-Tiszabecs közötti kerékpárutat az árvízvédelmi töltésen. Ez egyrészt tehermentesíti a közutat, másrészt jelentősen megközelíthetővé teszi a Tiszabecsi Nemzetközi Határátkelőt, illetve segíti a falusi turizmus bővítését.

 


 

A falu infrastrukturális kiépítettsége a következő: elektromos hálózat 100%, ivóvízhálózat 50 %, szennyvíz hálózat kiépítése folyamatban van LIFE pályázati támogatásból, vezetékes gázhálózat 60 %, a településen belül kiépített úthálózat 100 %.

 


weboldal készítésUszka Község Önkormányzatának hivatalos honlapja