Ipolytarnóc

Elérhetőség, megközelíthetőség

Ismertető

Novohrad - Nógrád Geopark

Tanösvények

A megújult bükkábrányi fák

Miocén erdő

Gyapjaska - a terület új lakója

Képtár

Rendezvények

Ez történt...

Teljes komfort az ide látogató kirándulóknak!


A Nógrádi Geopark Egyesület Tagságához és
Tourinform Irodákhoz!Kedves Tagtársak és Segítőink!

2010. március 27-én a franciaországi Luberonban az Európai Geoparkok Hálózatának(EGN) illetékes Bizottsága a Szervezet tagjai sorába emelte a világ egyik első, országhatárokon átnyúló geoparkját, a Novohrad-Nógrád Geoparkot(NNG). Geoparkunk egyben Magyarország és Szlovákia első, nemzetközileg elismert Geoparkja is.


A Nickolas Zouros EGN koordinátor és Patrick McKeever alkoordinátor által Dr. Tardy Jánoshoz, nemzetközi geoparkunk és egyben geoparki egyesületünk elnökéhez címzett hivatalos értesítésből kitűnik, hogy a megtisztelő rang birtokában igazi munkánk csak most kezdődik. Ehhez pedig szükségeltetik az összefogás, szakosztályaink munkájának felerősítése, az egyesületi megújulás!


A május 26-án szerdára, 10 óra 30 percre Ipolytarnóci Ősmaradványokhoz összehívandó közgyűlés napirendi pontjainak tisztázásához kérném, hogy a visszajelzéseket és véleményeket a ngegyesület@gmail.com email címre juttassák el. A mellékelt tagtoborzó nyomtatvány segítségével pedig taglétszámunk növelésében is segédkezzenek.


További mellékletekként csatolva egy általános tájékoztató és a jóváhagyott jelképünk, kérném a geopark települési Önkormányzatokat, Múzeumi Kiállítóhelyeinket és Tourinform Irodákat, hogy a logót honlapjukon és kiadványaikon jelenítsék meg, legyünk büszkék rá, hogy geoparki tagok vagyunk.


Szarvas Imre
Nógrádi Geopark Egyesület társelnöke


ui.: Az EGN levél kivonata alább:

( „Further to your application for membership of the European Geoparks Network, we are pleased to report that the EGN Coordination Committee had the chance to discuss at length the additional information you supplied to us at our recent meeting in the Luberon European and Global Geopark in France.

The discussion was largely positive and noted the high potential of Novohrad – Nograd Geopark to become a strong member of the network. As such the EGN Coordination Committee voted to accept Novohrad – Nograd Geopark as a new member of the European Geoparks Network. This recommendation will go forward to the next meeting of the UNESCO Global Geoparks Network Bureau (April 2010) for formal acceptance into the family of the Global Geoparks Network.

The EGN Coordination Committee encourages you to continue the work of the last months described within your last report, for improving the geological interpretation available to the public in the area (through panels, leaflets, guides and books) and to develop a variety of geotourism and educational activities in the area in cooperation with your partners as well as to achieve further visibility and promotion.

The EGN Coordination Committee also encourages the Novohrad – Nograd Geopark for an active participation in EGN networking and to EGN common promotional activities.(…)”Durva fordításban: „Válaszolván az Európai Geoparks Hálózathoz benyújtott tagfelvételi kérelmükre, örömmel tudatjuk, hogy az EGN Koordinációs Bizottságának a Luberoni Európai és Globális Geoparkban, Franciaországban megtartott legutóbbi ülésén volt lehetősége arra, hogy részletesen megvitassa a pótlólagosan benyújtott további dokumentációkat.


A tárgyalás lefolyása nagyrészt pozitív volt és felismerte annak a nagy potenciálját, hogy a Novohrad - Nógrád Geopark(NNG) a Hálózat erős tagjává válhat.

Ezek alapján az EGN koordinációs bizottsága úgy döntött, hogy a Novohrad - Nógrád Geoparkot az EGN új tagjává nyilvánítja.

Ez az ajánlás lesz felterjesztve az UNESCO Globális Geoparkok Hálózatának Irodája következő ülése elé(április 2010), hogy a NNG –t formálisan is befogadják a Globális Geoparkok Hálózatának családjába.

Az EGN koordinációs bizottság arra ösztönzi a NNG-t, hogy továbbfolytassa azt az elmúlt hónapokban végzett tevékenységet, melyet utolsó jelentésében leírt, a helyszíni földtani bemutatás nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele és javítása terén (táblák, szórólapok, útmutatók és könyvek segítségével), valamint, hogy dolgozzon ki különféle geoturizmus és oktatási tevékenységeket területén belül, együttműködve a partnerekkel, valamint, hogy további ismertségét növelje és propagálja.

Az EGN koordinációs bizottság arra is ösztönzi az NNG-t, hogy az EGN hálózati és közös promóciós tevékenységeiben aktívan vegyen részt.(…)”)


www.nngeopark.eu


Témaelválasztó ikon
Témaelválasztó ikonNagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


A Globális Geopark Hálózat tagja az NN Geopark!

Az ünnepélyes avatás képei

Felhívás a Nógrádi Geopark Egyesület tagságához!

Alapítvány

Hírek - Sajtóközlemények

Ipolytarnóc - Ősmaradványok wlink weboldal készítés