Endrefalvawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, megközelíthetősége

A falu története

Monda

Látnivalók

A falu gazdasági élete

Befektetés

Alapítványok

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Deutsch

In English

Programok

Rendezvény

Ez történt...

Vállalkozások

Hírmondó

Térképek

Önkormányzatok

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ÁTADÁSRA került az IKSZT

Elnyert pályázatok

TÁJÉKOZTATÁS

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

VÁLASZTÁS - 2014

Nyomtatványok

HEFOP pályázat

ÉMOP-3.1.3.-2008-0207 pályázat

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0926 pályázat

ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0044 - sikeres pályázat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Roma Nemzetiségi Önkormányzat (CKÖ) jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeleteiJanuár havi program-1.
Január havi program-2.ÁTADÁSRA KERÜLT A

 II. András

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

 
„Tudásház”, Világ-látók Terme” és „Nyitott Műhely” Endrefalván

Ezek a sokat sejtető intézmények egyetlen komplexum részei, megnyílt Endrefalván a új IKSZT, mint a címből is kitűnik, valóban sok funkciót integrál, valóban közösségi, s valóban szolgáltató tér. Tóth Andrással, a II. András Tudásházat életre keltő Ménes-patak Egyesület vezetőjével beszélgettünk céljaikról és terveikről.

Még a ’60-as években épült az a kultúrház, melyből aztán teljes külső és belső felújítással kialakították a több funkciós épületet –tudtuk meg Tóth Andrástól. Volt vele munka bőven, még egy korábbi pályázaton, a kísérleti LEADER során nyert támogatásból készült el az új tető még 2003-ban, ezen kívül azonban a jobbára használaton kívüli helyiségek állaga folyamatosan romlott. A teljes külső és belső renoválás, az ajtók, ablakok cseréje, s a mai, korszerű követelményeknek megfelelő belső terek kialakítása összesen közel 40 millió forintból készült el, további 12 millió forint volt aztán a bútorok, a kiegészítők és a technikai eszközök beszerzése.

Külön kiemelte a Ménes-patak Egyesület vezetője az önkormányzat és a polgármester asszony, Csóriné Botyánszki Ágnes folyamatos támogatását, segítségét, munkáját, amellett, hogy az ingatlant is az egyesület rendelkezésére bocsátották.

Megújult kívül-belül, s megújult feladatait tekintve is a kultúrház, résszint a mai kor, részint a hátrányos település igényi rajzolták ki a jövő feladatait. Így fogalmazódott meg a Nyitott műhely, a Világ-látók terme, s a Helyi Olivér konyhájának a terve. Amint azt pályázatukban megfogalmazták: „A II. András „tudásház” belső tereit, szolgáltatásait úgy terveztük, hogy az egyes programok, tematikus feladatok átjárhatók legyenek. Erre legszemléletesebb példa majd a Nyitott műhely elnevezésű integrált tér lesz. Ebben a térben lesz internet-hozzáférés, olvasó és kávézó, külön játszósarok a legkisebbeknek. Ugyanitt, részben szeparált módon, lehetőség nyílik saját célra készülő kézműves tárgyak megmunkálására, kamara kiállítások és kulturális, gazdasági témájú előadások szervezésére, új helyi foglalkozási lehetőségek kitalálására, információk cseréjére, digitális szolgáltatásra, családi együttlétre. A Nyitott műhely olyan, sokféle tevékenységet magába integráló tér, amely az IKSZT a legnagyobb kihasználási fokkal működő tere lesz. Nemcsak alapterülete szerint a legnagyobb, hanem a leglátogatottabb terének is szeretnénk tudni. Tevékenységében, pedig a legszínesebbnek. Programok száma szerint, pedig a legtöbbnek. A Nyitott műhelyt a családoknak ajánljuk, mégpedig a család minden tagja megtalálhatja magának az őt érdeklő lehetőségeket. Pl. a kismama varrhat a digitális varrógépen, addig a gyermek internetezhet, játszhat szellemi fejlődést elősegítő játékokon, a családapa olvashat, filmet nézhet a házimozin, böngészhet álláshirdetéseket.
 
 
Megújult kívül-belül, s megújult feladatait tekintve is a kultúrház, résszint a mai kor, részint a hátrányos település igényi rajzolták ki a jövő feladatait. Így fogalmazódott meg a Nyitott műhely, a Világ-látók terme, s a Helyi Olivér konyhájának a terve. Amint azt pályázatukban megfogalmazták: „A II. András „tudásház” belső tereit, szolgáltatásait úgy terveztük, hogy az egyes programok, tematikus feladatok átjárhatók legyenek. Erre legszemléletesebb példa majd a Nyitott műhely elnevezésű integrált tér lesz. Ebben a térben lesz internet-hozzáférés, olvasó és kávézó, külön játszósarok a legkisebbeknek. Ugyanitt, részben szeparált módon, lehetőség nyílik saját célra készülő kézműves tárgyak megmunkálására, kamara kiállítások és kulturális, gazdasági témájú előadások szervezésére, új helyi foglalkozási lehetőségek kitalálására, információk cseréjére, digitális szolgáltatásra, családi együttlétre. A Nyitott műhely olyan, sokféle tevékenységet magába integráló tér, amely az IKSZT a legnagyobb kihasználási fokkal működő tere lesz. Nemcsak alapterülete szerint a legnagyobb, hanem a leglátogatottabb terének is szeretnénk tudni. Tevékenységében, pedig a legszínesebbnek. Programok száma szerint, pedig a legtöbbnek. A Nyitott műhelyt a családoknak ajánljuk, mégpedig a család minden tagja megtalálhatja magának az őt érdeklő lehetőségeket. Pl. a kismama varrhat a digitális varrógépen, addig a gyermek internetezhet, játszhat szellemi fejlődést elősegítő játékokon, a családapa olvashat, filmet nézhet a házimozin, böngészhet álláshirdetéseket.

A Világ-látók terme alkalmas lesz arra, hogy különféle típusú tudás megszerzésére építő rendezvényeket, foglalkozásokat szervezzünk benne. E teremben képzések zajlanak, kisebb konzultációk, előadások, egészségügyi tanácsadás, munkára való felkészítés, tréning. A Világ-látó alkalmas játszóházas foglalkozások megtartására is, egy-egy rögtönzött koncertre, kisebb irodalmi előadásra, zenei próbára. A inkubációs terem mellett ennek a térnek kell a legjobban felszereltnek lenni. A projektor ma már nélkülözhetetlen eleme egy előadó/oktató teremnek, a számítógép, internet úgyszintén. Mivel hátrányos helyzetű térségről van szó, iskolán kívüli tanulási, gyakorlási lehetőség gyakorlatilag nincs. Szeretnénk helyet, eszközöket, foglalkoztatókat biztosítani zenét, nyelvet tanuló diákoknak ebben a helyiségben. A tanulási, ismeretszerzési lehetőségek növelése, a tehetségek példaértékű gondozása növeli a fiatalok versenyképességét, lehetőségeiket a továbbtanulásra. Az esélyek változását tartjuk a legfontosabb eredménynek.

Konyhánk alkalmas lesz gyors, látványos keretek közt főzés, étkeztetés lebonyolítására, illetve a távolabbról hozott ételek melegítésére, tálalására. Látványossága a falusias serpenyőinek használatában, a vendégek szeme előtt zajló készítés módjában rejlik. A „Helyi Olivér konyhája” nevet viselő helyiség az intézményben hosszabb időt eltöltendő, étkeztetéssel együtt zajló foglalkozásokhoz szükséges. Emellett, mivel a település lakosságának egy része egészségtelenül táplálkozik, táplálkozási bemutatók megtartására is szeretnénk benne sort keríteni. A konyha egyik fontos helyszínünk lesz a nyelvtanításhoz is. Itt szeretnénk a gyermekeket ugyanis a tűzhely mellett tanítani angolra, németre, vagy spanyolra és főzni, bevásárolni, élelmiszert előkészíteni - idegen nyelven, becsempészve az egészséges táplálkozás ismeretanyagát a tanórába.”
Az elképzelések szerint az intézménynek a település hosszú távú történetében is jelentősége lesz: „A Tudásház és működése kedvező folyamat része lesz Endrefalván. Egy jól működő, színvonalas – alternatívákat kínáló – programokkal teli közösségi tér az elvándorlási folyamatok megállításában jelentős állomás lesz. Az intézmény keretein belül folyó ismeretterjesztés, inkubációs szolgáltatás, képzési lehetőségek a kedvező gazdasági folyamatok megindításában is szerepet játszanak, beleértve munkanélküliség csökkentését is.”

 

  „Kis mennyiségek kora” – HePi Endrefalván

 

HePi program címmel új térségi kezdeményezést indít a Ménes-patak Egyesület a közelmúltban átadott endrefalvai integrált közösségi és szolgáltatói terében. A heti vagy helyi piac rövidítéséből származó elnevezés egy olyan leendő értékesítési láncolatot takar, amelynek első elemei az itteni konyhakertek, a kisparcellák, az udvarok és tulajdonosaik, a láncolat végén pedig az itt élő fogyasztók állnak.

Ha bevonhatóak lesznek a térségi kereskedelembe (akár cserekereskedelembe) az otthon megtermelt kis mennyiségek, akkor szervezett keretek között a távolabbi piacokra is érdemes lesz eljuttatni a többletet, mint minőségi, egészséges élelmiszereket vázolja a lehetőségeket Tóth András, az egyesület elnöke. Az otthoni értékesítésnek többféle lehetőségét képzelik el a szervezők, a hálózat tagjait interneten, telefonon vagy más módon értesítenék húsáru esetén a kiméréséről, annak időpontjáról, s éppígy a zöldségfélék, magvak, tej- és tejtermékek, tojás, valamint egyéb élelmiszerek áráról és megvételének helyéről. Jó működése esetén ez a közvetlen kereskedelemi hálózat, biztos felvevő piacot jelenthet a helyi önfenntartásra törekvő családoknak. Mindemellett az egyesület javasolja majd a leendő „tagoknak”, hogy saját településükön is jelöljenek ki asztalos piacokat, folyjon ott is helyi értékesítés.

Érdemes lenne tanulmányoznia kinek-kinek a saját településén, hogy egykor milyen is volt, hogyan festett egy-egy jól működő palóc gazdaság – folytatja Tóth András, arra a kérdésre válaszolva, mi is adta az ötletet – hosszanti telek (mely jelenleg is rendelkezésre áll) családi mértékek szerinti gazdasági épületekkel, veteményes kerttel, gyümölcsössel, állatokkal, a kertben konyhakerti növényekkel, takarmányozásra alkalmas építményekkel. A felesleget pedig mindig értékesítették.

S nem csupán a helyi és környékbeli kistermelőket várják az endrefalvai IKSZT épületében tartandó alakuló megbeszélésre december 17-én 16 órától, de a helyi kisiparosokat, munkanélkülieket, illetőleg azokat a szakembereket, mestereket, akik kevés megbízást kapnak. Mégiscsak nonszensz, hogy már a legkézenfekvőbb szolgáltatások is csak közeli városokban elérhetőek – ecseteli a kialakult helyzetet az elnök –, terveink szerint összeállítanánk elérhetőségekkel és megbízhatósági ajánlásokkal egy „vállalkozói jegyzéket”is.

Szerintünk az önfenntartásra való törekvés, és a „termeld meg magadnak, majd a felesleget előbb helyben értékesítsd” elve, hathatós válasz lehet arra a negatív gazdasági folyamatra, mely a falvak lakóit kiszorította a nagy élelmiszeripari versenyből– összegezte véleményét Tóth András: El kell, hogy jöjjön a kis mennyiségek kora!


Az oldal frissítve: 2011. december 29-én.

weboldal készítésEndrefalva Község Önkormányzatának hivatalos honlapja