Endrefalvawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, megközelíthetősége

A falu története

Monda

Látnivalók

A falu gazdasági élete

Befektetés

Alapítványok

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Deutsch

In English

Programok

Rendezvény

Ez történt...

Vállalkozások

Hírmondó

Térképek

Önkormányzatok

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ÁTADÁSRA került az IKSZT

Elnyert pályázatok

TÁJÉKOZTATÁS

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

VÁLASZTÁS - 2014

Nyomtatványok

HEFOP pályázat

ÉMOP-3.1.3.-2008-0207 pályázat

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0926 pályázat

ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0044 - sikeres pályázat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Roma Nemzetiségi Önkormányzat (CKÖ) jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei


  Felszentelt épületek

Endrefalva. Az elmúlt időszakban adták át Endrefalván a pályázati támogatásból felújított ravatalozót és kultúrházat, melynek felszentelésére a napokban került sor. Az ünnepséget Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester nyitotta meg, aki ismertette a felújítás eredményét és a hosszú utat, amely idáig vezetett. „Amikor családunkból elvesztünk valakit, a fájdalmon túl mindig arra törekszünk, hogy méltó búcsút vehessünk tőle. Az utolsó hely, ahol még láthatjuk, az a ravatalozó épülete, ezért kötelességünk, hogy azt rendben tartsuk, hogy arra vigyázzunk.” – hangsúlyozta a polgármester beszédében. Az egyházközség kórusának énekei után dr. Beer Miklós váci megyéspüspök és a település plébánosa, Molnár Péter köszöntötte a helyieket és megszentelte az épületet, melyet ezután mindenki megtekinthetett.
 
Az ünnepség – a szintén pályázatból felújított – kultúrháznál folytatódott, amelynek színpadát is kipróbálták a helyi fiatalok műsorukkal, majd az egyházközség kórusa és a település büszkesége, Radics Georgina, „Gigi” pedig énekhangjával töltötte meg a nagytermet. A műsor után dr. Beer Miklós felszentelte az átadott épületet és gratulált a helyieknek, hogy két – a település életében igen fontos szerepet betöltő – épületet is sikerrel újítottak fel.
/Nógrád/
 weboldal készítésEndrefalva Község Önkormányzatának hivatalos honlapja