Endrefalvawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, megközelíthetősége

A falu története

Monda

Látnivalók

A falu gazdasági élete

Befektetés

Alapítványok

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Deutsch

In English

Programok

Rendezvény

Ez történt...

Vállalkozások

Hírmondó

Térképek

Önkormányzatok

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ÁTADÁSRA került az IKSZT

Elnyert pályázatok

TÁJÉKOZTATÁS

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

VÁLASZTÁS - 2014

Nyomtatványok

HEFOP pályázat

ÉMOP-3.1.3.-2008-0207 pályázat

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0926 pályázat

ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0044 - sikeres pályázat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Roma Nemzetiségi Önkormányzat (CKÖ) jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

   

TIOP-1.1.1-07/1-2009-0926

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Interaktív eszközök segítik az új tanévben az endrefalvai iskolások tanulását

2011. augusztus 27. 2011. augusztus 26-án ünnepélyes átadó rendezvénnyel zárult Endrefalva Község Önkormányzatának nyertes  projektje.  A rendezvényt  Csóriné Botyánszki Ágnes  Endrefalva  polgármestere  nyitotta meg, majd  Ruzsinné  Tilesch  Judit kistérségi  közoktatási  referens  beszélt  a  pályázat  megvalósulásáról. A  TIOP-1.1.1-07/1-2008-0926  azonosítójú,   „   Informatikai  infrastruktúra  fejlesztése  az  endrefalvi Általános  Iskolában  ”  című projekt részére biztosított támogatási összegből 9 db iskolai számítógép, 6 db interaktív tábla,  6 db projektor,  6 db notebook,  3 db WiFi eszköz és 1 db alkalmazás szerver került beszerzésre   az   endrefalvai,   pilinyi   és   szécsényfelfalui   iskolákban.   Az   interaktív   tábla   tanórai alkalmazásáról rövid bemutatót Murányiné Percze Éva munkaközösség-vezető tartott, amely elnyerte a gyerekek tetszését. Az új eszközöket lelkesen vették birtokba és próbálgatták azokat már  az ünnepség után.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül, az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló TIOP-1.1.1-07 pályázat alapvető célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító informatikai infrastruktúra megteremtése.
Ennek érdekében támogatja a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítését oly módon, hogy rendelkezésre álljon 10 tanulónként 1 számítógép, továbbá a tantermek 40 %-ában felszerelésre kerüljön Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközök, web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges eszközök beszerzése.

Endrefalva Község Önkormányzata a 9 683 930 Ft vissza nem térintendő támogatási összegből 8 812 500 Ft-ot fordított az informatikai eszközök vásárlására. Az önkormányzat által indított beszerzési eljárás nyertese az AQUIS Informatikai ZRt lett, és 2011. július 31-ig 9 db iskolai számítógépet, 6 db interaktív táblát, 6 db projektort, 6 db notebookot, 3 db WiFi eszközt, 1 db alkalmazás szervert szállítottak az endrefalvai Általános Iskola és Óvodába és tagintézményeibe. Az eszközök felszerelésén és üzembe helyezésén kívül 10 órás felhasználói képzést biztosítottak az intézmény pedagógusai számára.

 ENDREFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 3165 - Endrefalva, Besztercebánya út 53.
 Tel/Fax: 32/557-010
 
weboldal készítésEndrefalva Község Önkormányzatának hivatalos honlapja