Endrefalvawww.magyartelepulesek.hu


Normál változat

A falu fekvése, megközelíthetősége

A falu története

Monda

Látnivalók

A falu gazdasági élete

Befektetés

Alapítványok

Egyház

Civil szervezetek

Közintézmények

Deutsch

In English

Programok

Rendezvény

Ez történt...

Vállalkozások

Hírmondó

Térképek

Önkormányzatok

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ÁTADÁSRA került az IKSZT

Elnyert pályázatok

TÁJÉKOZTATÁS

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

VÁLASZTÁS - 2014

Nyomtatványok

HEFOP pályázat

ÉMOP-3.1.3.-2008-0207 pályázat

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0926 pályázat

ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0044 - sikeres pályázat

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Roma Nemzetiségi Önkormányzat (CKÖ) jegyzőkönyvei

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az önkormányzat rendeletei

 Az Endrefalva Általános Iskola és Óvoda sikerrel pályázott a HEFOP 2.1.8. felhívására, mely az
"Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztésé"-t
tűzte ki célul.

"HÁTRÁNYBÓL ELŐNYT ENDREFALVÁN"

Az esélyegyenlőség útja a hátrányos helyzetű tanulók számára - projektről röviden:

1. Pedagógus központi továbbképzési programokon való részvétel:

  • Hatékony együttnevelés az iskolában - az integrációs felkészítéshez - illetve képességkibontakoztató fejlesztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása
  • Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítása
  • A kooperatív tanulás alapelvei a pedagógus szemléletváltás szükségszerűségének tükrében. Az együttnevelés szempontjából legfontosabb kompetenciák fejlesztési lehetőségei

2. Az iskola pedagógiai programjának átdolgozása:

        2.1. fejlesztési stratégia kialakítása
               2.2. multikulturális tartalom beépítése
               2.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrálása
               2.4. új, korszerű tanítási-tanulási módszerek bevezetése
               2.5. roma pedagógiai asszisztens foglalkoztatása
               2.6. angol nyelvoktatás bevezetésének előkészítése

3. Beszerzések:
        3.1. tanulóbarát oktató terem kialakítása
        3.2. az informatikai eszközökkel támogatott képzési profil kialakításához szükséges
               informatikai eszközök beszerzése
        3.3. a a foglalkozásokhoz szükséges fejlesztő eszközök, szakirodalom beszerzése

4. Az ismeretek, tapasztalatok átadása

  • Bemutató órák szervezése a környékbeli települések iskoláinak, nyílt napok, szakmai és szülői ankétok tartása, tapasztalatcsere, szakmai műhelyek más nyertes pályázó iskolákkal.
A projekt eredményeként a hátrányos helyzetű tanulók esélyei növekednek, társadalmi elfogadottságuk és beilleszkedésük javul, a továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciákat megszerzik, képességeiket jobban kibontakoztatják. A pedagógusok, a társadalmi környezet és a szülők kapcsolattartása e folyamatokat segíti. A kialakított tanulóbarát környezet és a beszerzett eszközök is a diákok motiváltságát javítják.
A projekt eredményes végrehajtását, fenntarthatóságát 14 MFt támogatás segíti.


/

 

weboldal készítésEndrefalva Község Önkormányzatának hivatalos honlapja